Rätt till komvux

För många är en fullständig gymnasieutbildning en förutsättning för att få ett jobb och kraven på även högre studier för jobb blir allt fler. Genom utbildning i komvux på gymnasial nivå kan vuxna läsa färdigt en oavslutad gymnasieutbildning för att uppnå behörighet till eftergymnasial utbildning.

Foto: Folio/Maskot

Regeringen beslutade i september 2016 propositionen Rätt till behörighetsgivande utbildning inom komvux. Reformen innebär att alla vuxna har rätt till utbildning i komvux på gymnasial nivå som leder till grundläggande behörighet till högskolestudier eller till yrkeshögskolan samt till särskild behörighet till högskolestudier eller till särskilda kunskaper till yrkeshögskolan. Det betyder att det oavsett var man bor och hur gammal man är ska man ha rätt att läsa på komvux i syfte att uppnå behörighet till högskola, universitet eller yrkeshögskola. Denna rättighet förhindrar att människor fastnar i återvändsgränder i utbildningsväsendet, utan möjlighet till vidare studier. Rättigheten kompletterar rätten att delta i utbildning på grundläggande nivå inom komvux och rätten att delta i svenska för invandrare.