Regionalt yrkesvux

Inom kunskapslyftet satsar regeringen på regionalt yrkesinriktad vuxenutbildning, regionalt yrkesvux, som en del av komvux. Satsningen ger människor chans att utbilda sig bland annat för att kunna få ett jobb, omskola sig till ett nytt yrke och för att vidareutbilda sig för bättre karriärmöjligheter. Inom regionalt yrkesvux kan man läsa kurser som tillhör gymnasiets yrkesprogram och utbilda sig till exempelvis snickare, undersköterska, industritekniker eller elektriker.

Foto: Folio

Satsningen på regionalt yrkesvux innefattar både yrkesvux och lärlingsvux och syftar till att motverka brist på yrkesutbildad arbetskraft, ge människor möjlighet att omskola sig till ett nytt yrke och nå de grupper som saknar gymnasieutbildning eller har en gymnasial yrkesutbildning som behöver kompletteras. En utbyggnad av vuxenutbildningen skapar möjligheter för fler utan arbete att genom utbildning komma in på arbetsmarknaden.

För att yrkesvux ska kunna erbjuda ett brett utbud av utbildningar som motsvarar de behov som finns i olika regioner ska utbildningarna både planeras och bedrivas på regional nivå, av minst tre kommuner i samverkan. Utbudet ska därutöver planeras efter samråd med företrädare för arbetsgivare, den aktör som har det regionala utvecklingsansvaret i länet och Arbetsförmedlingen. Yrkesråd ska finnas för samråd mellan företrädare för utbildningen och arbetslivet. De samverkande kommunerna ska erbjuda kombinationer av nationella kurser och sammanhållna yrkesutbildningar (yrkespaket). De samverkande kommunerna ska sammantaget finansiera minst motsvarande antal utbildningsplatser.