Yrkeshögskolan

På yrkeshögskolan finns utbildningar på eftergymnasial nivå för att utbilda sig inom olika yrken. Alla utbildningar utformas i tät samverkan med arbetslivet och nio av tio av de som studerat på yrkeshögskolan har jobb året efter examen.

Hyper Island, Mobile Creative programmet i Hägersten
Hyper Island, Mobile Creative programmet i Hägersten. Foto: Martina Huber/Regeringskansliet

I regeringens budgetproposition avsätts 605 miljoner kronor årligen från år 2017 för att finansiera motsvarande 6 000 utbildningsplatser på yrkeshögskolan. Tillskottet i budgetpropositionen innebär att yrkeshögskolan får medel motsvarande över 30 000 permanenta utbildningsplatser när reformen är helt genomförd.

En departementsskrivelse med förslag om yrkeshögskolans fortsatta utveckling har remissbehandlats. Den innehåller bland annat förslag som innebär mer långsiktiga förutsättningar för yrkeshögskoleutbildningarna och att det, under vissa förutsättningar, ska bli möjligt att läsa fristående kurser på yrkeshögskolan och inte som i dag när man endast kan läsa program. Ett flertal av förslagen har beslutats genom ändringar i förordningen om yrkeshögskolan och förordningen med instruktion för Myndigheten för yrkeshögskolan. Därutöver har regeringen till riksdagen överlämnat en proposition med förslag till ändringar i lagen om yrkeshögskolan. Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2017.