Landsbygd, livsmedel och areella näringar

De areella eller gröna näringarna är viktiga basnäringar. De står för en betydande del av markanvändningen på landsbygden och har en unik roll som förvaltare av landskapets natur- och kulturvärden. Detta ger förutsättningar för att bedriva annan näringsverksamhet på landsbygden som till exempel verksamhet kopplat till upplevelser och rekreation.

Ansvariga för landsbygd, livsmedel och areella näringar

Ansvarigt statsråd

Peter Kullgren
Peter Kullgren Landsbygds­minister

Ansvarigt departement

Aktuellt om landsbygd, livsmedel och areella näringar

 • Regeringen tillsätter utredning för att skapa ett bättre investeringsklimat i jordbruket

  Regeringen vill underlätta för ägarskiften och förbättra tillgången till kapital för investeringstunga delar av jordbruket. Detta för att skapa ett investeringsklimat som gör jordbruket fortsatt livskraftigt. En utredning ska därför se över vissa bestämmelser i jordförvärvslagen.

 • Exportdagen med Team Sweden Livsmedel: Nya grepp i en förändrad omvärld

  • Dan Ericsson pratar.

   Dan Ericsson, statssekreterare hos landsbygdsminister Peter Kullgren, underströk att en ökad export är viktig för att på sikt öka den svenska livsmedelproduktionen och försörjningstryggheten.

   Foto: Johan Krallis Anell/Regeringskansliet

  • Per Thöresson talar.

   Ambassadör Per Thöresson på Utrikesdepartementet, fokuserade på den utrikeshandelsstrategi som ska lanseras den 16 november.

   Foto: Maria Nilsson/Regeringskansliet

  • Carl-Fredrik Lööf talar.

   Carl-Fredrik Lööf, ämnesråd på Landsbygds- och Infrastrukturdepartementet talade om Livsmedelsstrategin 2.0.

   Foto: Maria Nilsson/Regeringskansliet

  • Johan Krallis Anell

   Johan Krallis Anell, nationell exportsamordnare för livsmedelssektorn på Regeringskansliet och sammankallande för Team Sweden Livsmedel, modererade dagen.

   Foto: Maria Nilsson/Regeringskansliet

  Livsmedelsstrategin 2.0 och en ny utrikeshandelsstrategi var några saker som togs upp på Exportdagen med Team Sweden Livsmedel den 26 oktober. Fokus för dagen var hur svenskproducerande företag påverkas av en svagare krona och förändrad omvärld och vad det kräver för nya förhållningssätt.

Innehåll om areella näringar, landsbygd och livsmedel

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 820 träffar.