Mäns våld mot kvinnor ska upphöra

Att stoppa mäns våld mot kvinnor är en prioriterad fråga för regeringen. I det arbetet ingår insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel. Statsministern har gett jämställdhetsminister Märta Stenevi, justitieminister Morgan Johansson och inrikesminister Mikael Damberg i uppdrag att intensifiera arbetet med att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Den 16 juni 2021 presenterade regeringen ett nytt åtgärdspaket för att intensifiera arbetet mot mäns våld mot kvinnor.

Regeringen intensifierar arbetet med att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor

Justitieminister Morgan Johansson
Justitieminister Morgan Johansson Kristian Pohl/Regeringskansliet

Det är männen som måste förändras

Justitieminister Morgan Johansson: ”Vi har gjort många straffskärpningar på området och arbetet fortsätter. Nu går vi vidare med bland annat förslag om att ett utvidgat kontaktförbud ska kunna förenas med elektronisk övervakning som en förstahandsåtgärd.”

Jämställdhetsminister Märta Stenevi.
Jämställdhetsminister Märta Stenevi. Kristian Pohl/Regeringskansliet

Vi måste stoppa våldet

Jämställdhetsminister Märta Stenevi: ”För att skydda de som utsätts för våld och stoppa det dödliga våldet behöver vi rikta insatser både till de våldsutsatta och de som utövar våld mot närstående. Nu genomför vi viktiga förstärkningar av arbetet med att förebygga våld i nära relationer.”

Inrikesminister Mikael Damberg
Inrikesminister Mikael Damberg Kristian Pohl/Regeringskansliet

Kvinnors otrygghet är en av vår tids största jämställdhetsutmaningar

Inrikesminister Mikael Damberg: ”Regeringen har två prioriterade huvudfrågor i kriminalpolitiken: gängkriminaliteten och mäns våld mot kvinnor, och dessa prioriteringar är likvärdiga.”

Aktuellt

  • Digital pressträff med Märta Stenevi, Morgan Johansson och Mikael Damberg

    Onsdag den 16 juni höll jämställdhetsminister Märta Stenevi, justitie- och migrationsminister Morgan Johansson och inrikesminister Mikael Damberg en digital pressträff. Under pressträffen presenterades regeringens åtgärdspaket för att bekämpa mäns våld mot kvinnor.

Ytterligare åtgärder

Skärpt straff för grov kvinnofridskränkning och för överträdelse av kontaktförbud

Regeringen har i dag beslutat en lagrådsremiss för att stärka skyddet mot våld och andra kränkningar i nära relationer. Ett flertal åtgärder föreslås, bland annat att minimistraffet för grov fridskränkning och grov kvinnofridskränkning höjs samt att straffet för överträdelser av kontaktförbud skärps.

Regeringen förstärker arbetet med att bekämpa mäns våld mot kvinnor

Att stoppa mäns våld mot kvinnor är en prioriterad fråga för regeringen. För att förstärka arbetet har regeringen beslutat om fyra uppdrag till Länsstyrelserna, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Socialstyrelsen och Jämställdhetsmyndigheten. Besluten bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Liberalerna och Centerpartiet.

Förebyggande av våld i nära relationer

I propositionen föreslår regeringen åtgärder som syftar till att förebygga våld och andra övergrepp i nära relationer.

Innehåll om Mäns våld mot kvinnor ska upphöra

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 137 träffar.