Mäns våld mot kvinnor ska upphöra

Att stoppa mäns våld mot kvinnor är en prioriterad fråga för regeringen. Statsministern har gett jämställdhetsminister Märta Stenevi, justitieminister Morgan Johansson och inrikesminister Mikael Damberg i uppdrag att intensifiera arbetet med att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. I arbetet ingår hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel. Just nu pågår arbetet med ett nytt åtgärdsprogram som kommer presenteras inom kort.

Regeringen intensifierar arbetet med att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor

Justitieminister Morgan Johansson
Justitieminister Morgan Johansson Kristian Pohl/Regeringskansliet

Det är männen som måste förändras

Justitieminister Morgan Johansson: ”Vi har gjort många straffskärpningar på området och arbetet fortsätter. Nu går vi vidare med bland annat förslag om att ett utvidgat kontaktförbud ska kunna förenas med elektronisk övervakning som en förstahandsåtgärd.”

Jämställdhetsminister Märta Stenevi.
Jämställdhetsminister Märta Stenevi. Kristian Pohl/Regeringskansliet

Vi måste stoppa våldet

Jämställdhetsminister Märta Stenevi: ”För att skydda de som utsätts för våld och stoppa det dödliga våldet behöver vi rikta insatser både till de våldsutsatta och de som utövar våld mot närstående. Nu genomför vi viktiga förstärkningar av arbetet med att förebygga våld i nära relationer.”

Inrikesminister Mikael Damberg
Inrikesminister Mikael Damberg Kristian Pohl/Regeringskansliet

Kvinnors otrygghet är en av vår tids största jämställdhetsutmaningar

Inrikesminister Mikael Damberg: ”Regeringen har två prioriterade huvudfrågor i kriminalpolitiken: gängkriminaliteten och mäns våld mot kvinnor, och dessa prioriteringar är likvärdiga.”

Aktuellt

  • Möte med riksdagens partier om mäns våld mot kvinnor

    Regeringen har idag haft möte med riksdagens partier om mäns våld mot kvinnor. Utöver representanter för riksdagspartierna deltog företrädare för regeringen, myndigheter och representanter för Roks och Unizon. Regeringen välkomnar allt engagemang i frågan från civilsamhälle, opinionsbildare och från riksdagens partier. Från regeringen deltog jämställdhetsminister Märta Stenevi, justitieminister Morgan Johansson och inrikesminister Mikael Damberg.

Ytterligare åtgärder

Jämställdhetsminister Märta Stenevi, justitieminister Morgan Johansson och inrikesminister Mikael Damberg i möte med civilsamhället.
Jämställdhetsminister Märta Stenevi, justitieminister Morgan Johansson och inrikesminister Mikael Damberg i möte med civilsamhället. Foto: Regeringskansliet

Rundabordssamtal med civilsamhället om mäns våld mot kvinnor

Regeringen har i dag haft ett digitalt rundabordssamtal med flera organisationer från civilsamhället. Syftet var att ta del av kunskaper och erfarenheter till nytta för regeringens pågående arbete mot mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck, samt våld i nära relationer.

Jämställdhetsminister Märta Stenevi, justitieminister Morgan Johansson och inrikesminister Mikael Damberg.
Jämställdhetsminister Märta Stenevi, justitieminister Morgan Johansson och inrikesminister Mikael Damberg. Foto: Ninni Andersson/ Regeringskansliet.

Grov kvinnofridskränkning ska ge minst ett års fängelse

Debattartikel av jämställdhetsminister Märta Stenevi och justitieminister Morgan Johansson i Aftonbladet den 21 april 2021.

Jämställdhetsminister Märta Stenevi.
Jämställdhetsminister Märta Stenevi. Foto: Magnus Liljegren/Regeringskansliet.

Förebyggande av våld i nära relationer

I propositionen föreslår regeringen åtgärder som syftar till att förebygga våld och andra övergrepp i nära relationer.

Innehåll om Mäns våld mot kvinnor ska upphöra

Prenumerera

Totalt 108 träffar.