Foto: Sjöfartsverket

En svensk maritim strategi – för människor, jobb och miljö

Regeringen har tagit ett helhetsperspektiv för att främja de maritima näringarna och har lagt fast följande vision för det fortsatta arbetet: Konkurrenskraftiga, innovativa och hållbara maritima näringar som kan bidra till ökad sysselsättning, minskad miljöbelastning och en attraktiv livsmiljö.

Ansvariga statsråd
Tomas Eneroth
Ansvariga departement
Närings­departementet

Om maritima strategin

 • Åtgärder, initiativ och processer 2015–2018

  Illustration: Itziar Castany Ramirez/Regeringskansliet

  Den maritima strategin har understött regeringens och berörda myndigheters rullande arbete och den har även legat till grund för flera konkreta initiativ, i linje med den åtgärdslista som presenterades i anslutning till strategin. Här presenteras ett axplock av dessa åtgärder, initiativ och processer. Vad tycker du är det viktigaste att ta med sig i det fortsatta arbetet med Maritim strategi? Mejla dina idéer till Näringsdepartementet.

Goda förutsättningar

Regeringens vision för utveckling av de maritima näringarna förutsätter en miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbar tillväxt och vilar på tre likställda perspektiv: Hav i balans, Konkurrenskraftiga maritima näringar och Attraktiva kustområden.

Finansieringsmöjligheter och stöd

Det finns behov av utveckling och forskning för att stimulera maritima näringar. Samtidigt är ofta initiativtagare mindre eller medelstora företagare som inte alltid har tillgång till större internt utvecklingskapital. Det behövs även stöd för företagare i andra skeden.

Åtgärdsområden

 • Foto: Ronny Einarsson

  1. Friskt och säkert hav

  Ett hållbart näringsliv och en attraktiv kust förutsätter ett Hav i balans. Ett integrerat åtgärdsarbete inom havs- och vattenförvaltningen är viktigt.

 • Foto: Simris Alg AB/Daniel Nilsson

  2. Kunskap och innovation

  Kunskap om hav och havens resurser är en förutsättning för förvaltningen liksom för att säkerställa en långsiktigt hållbar utveckling av näringarna.

 • 3. Planering med maritimt perspektiv

  Anspråken på Sveriges havs- och kustområden ökar. Det kräver i sin tur avvägningar mellan intressen och god planering på alla nivåer. De kommande havsplanerna blir ett viktigt instrument för att styra utvecklingen.

 • Foto: EON

  4. Funktionella regler och väl fungerande tillståndsprocesser

  Många maritima näringar berörs av regelverk inom flera områden. Det är därför nödvändigt att se hur regelverk sammantaget påverkar näringarnas förutsättningar att bedriva sin verksamhet.

 • Foto: Sjöfartsverket

  5. Internationellt samarbete

  Ett gränsöverskridande samarbete är en förutsättning för att möta de utmaningar som Sverige och svenska regioner står inför i form av ökad global konkurrens och miljöpåverkan.

 • 6. Förutsättningar för näringslivet och branschspecifika åtgärder

  Konkurrensneutrala förutsättningar, harmoniserade regler och goda villkor ska bidra till att utveckla de svenska maritima näringarna.

 1. 1 Friskt och säkert hav
 2. 2 Kunskap och innovation
 3. 3 Planering med maritimt perspektiv
 4. 4 Funktionella regler och väl fungerande tillståndsprocesser
 5. 5 Internationellt samarbete
 6. 6 Förutsättningar för näringslivet och branschspecifika åtgärder

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Hjälp: få hjälp med filtret

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Innehållstyper
Politiknivå
Områden
Områden
Områden
Statsråd
Statsråd
Statsråd
Departement/Övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Ditt urval

Hittar du inte vad du söker? Sök i allt innehåll.

Sök

Totalt 44 träffar.

Visa som
Antal träffar per sida