Friskt och säkert hav

Ett hållbart näringsliv och en attraktiv kust förutsätter ett Hav i balans. Ett integrerat åtgärdsarbete inom havs- och vattenförvaltningen är viktigt.

Foto: Ronny Einarsson

Försämringar i havsmiljön behöver aktivt motverkas och förlorade miljö- och kulturvärden behöver återställas. Övergödning, klimat- och luftpåverkande utsläpp samt marint skräp behöver åtgärdas vid källan. Andra möjliga åtgärder är användningen av ekonomiska styrmedel som bör användas på ett sådant sätt att incitamenten för miljöförbättrande åtgärder är tydliga och att föregångare premieras. Det är viktigt, inte minst för att bidra till innovation och omställning.

Åtgärd

Fortsatt verka för att vidta ytterligare samhällsekonomiskt effektiva åtgärder i det regionala och internationella arbetet för att minska mängden skräp i kust och skärgårdsområden.