Internationellt samarbete

Ett gränsöverskridande samarbete är en förutsättning för att möta de utmaningar som Sverige och svenska regioner står inför i form av ökad global konkurrens och miljöpåverkan.

Foto: Sjöfartsverket

Regeringen avser att förenkla för maritima näringar att dra nytta av de finansieringsinstrument som aktiveras inom EU:s nya integrerade havspolitik – Blå tillväxt. Ett fortsatt samarbete med EU-länder runt Östersjön och Nordsjön i syfte att skapa goda förutsättningar för maritima näringar att växa är prioriterat. Vidare bör svenska myndigheter och andra aktörer ta en aktiv del i arbetet inom relevanta globala organ för att bevaka svenska intressen.

Åtgärd

Regeringens utgångspunkt är att koordinera arbetet med Sveriges genomförande av EUs strategi för ökad tillväxt och sysselsättning inom kust- och havsturism med den svenska maritima strategin.