Miljö och klimat

Miljöpolitiken handlar om att skapa ett samhälle som är fritt från utsläpp och farliga gifter med hänsyn till både människor, djur och natur. Den handlar också om att skapa ett hållbart samhälle som är anpassat till ett förändrat klimat. Många frågor är globala och därför sker en stor del av arbetet i samverkan med andra länder.

Ansvariga för miljö och klimat

Ansvarigt statsråd

Annika Strandhäll, klimat- och miljöminister
Annika Strandhäll Klimat- och miljö­minister

Ansvarigt departement

Genvägar

Aktuellt om miljö och klimat

 • Regeringsuppdrag till Naturvårdsverket om ytterligare åtgärder mot granbarkborre

  Foto: Johnér Bildbyrå

  Utifrån omfattande angrepp av granbarkborre ger regeringen Naturvårdsverket i uppdrag att se över behov av ytterligare åtgärder. Naturvårdsverket ska också se över ansvarsförhållanden samt möjligheten att införa en kompensationsmodell för skador på egendom som kan kopplas till spridning av granbarkborre från skyddade områden.

 • Regeringsuppdrag om hyggesfritt respektive naturnära skogsbruk

  Foto: Folio

  Regeringen har beslutat att uppdra åt Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket att utveckla och förbättra förutsättningarna för hyggesfritt skogsbruk. Myndigheterna ska också föreslå en definition av naturnära skogsbruk och följa hur definitionen av detta begrepp tas fram inom EU. Regeringen har förhandlat uppdraget tillsammans med Miljöpartiet.

 • Tomas Kåberger ny ordförande i Delegationen för cirkulär ekonomi

  Pressmeddelande
  Pressmeddelande Illustration: Regeringskansliet

  Regeringen utser Tomas Kåberger till ny ordförande i Delegationen för cirkulär ekonomi från och med den 1 september 2022.

gruppbild ovanifrån
Den 2-3 juni var Sverige och Kenya värd för FN-konferensen Stockholm+50. Ambitionen med Stockholm+50 är att bidra till att öka takten i omställningen mot hållbara och gröna samhällen, fler jobb och en miljö i balans för alla, där ingen lämnas utanför. Photo: Duncan Moore/UN Photo

Stockholmsagendan visar vägen framåt efter Stockholm+50

Omkring 150 länder samlades i Stockholm för att kraftsamla för klimatet och miljön. Nu har Sverige, tillsammans med Kenya, sammanfattat resultatet till en Stockholmsagenda - 10 uppmaningar till omvärlden för att öka takten i omställningen.

Flygfoto på regnskogen i Amazonas i delstaten Pará i Brasilien.
Flygfoto på regnskogen i Amazonas i delstaten Pará i Brasilien. Foto: George Love/FN

Konventionen om biologisk mångfald

Syftet med konventionen om biologisk mångfald (CBD) är att biologisk mångfald ska bevaras och nyttjas hållbart samt att nyttan som uppstår vid användandet av genetiska resurser ska fördelas rättvist.

Foto: Flickr/UNFCCC

Parisavtalet

I december 2015 enades världens länder om ett nytt klimatavtal som binder alla länder och ska börja gälla senast år 2020. Den globala temperaturökningen ska hållas långt under 2 grader och vi ska jobba för att den ska stanna vid 1,5 grader. Avtalet trädde i kraft i november 2016 och nu fortsätter arbetet med att genomföra avtalet.

Foto: Johnér

Cirkulär ekonomi

Omställningen till en cirkulär ekonomi har en stor potential att minska resursanvändningen och är ett verktyg för att nå dels miljö- och klimatmålen, dels de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Regeringen arbetar med att främja denna omställning på flera sätt.

Innehåll om miljö och klimat

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 3260 träffar.