Möt statsråden i Sveriges regering

Uppdaterad

Hör statsråden i Sveriges nya regering berätta om sina områden och prioriteringar samt vilka utmaningar som väntar under mandatperioden.

Gruppbild regeringen
Sveriges regering Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Amanda Lind, kultur- och demokrati­minister samt ­minister med ansvar för idrottsfrågorna

Webb-tv: Alla ska kunna ta del av vårt kulturliv, idrottsliv och vår demokrati

Anna Ekström, utbildningsminister

Webb-tv: Lärare och elever måste få förutsättningar att stärka sitt arbete

Ibrahim Baylan, näringsminister

Webb-tv: Ökad konkurrenskraft genom innovation, produktion och hållbarhet

Isabella Lövin, miljö- och klimat­minister samt vice stats­minister

Webb-tv: Snabba på klimatarbetet och förbättra människors vardag genom den gröna omställningen

Lena Hallengren, socialminister

Webb-tv: För att utveckla välfärden behövs ett starkt samhälle 

Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning 

Webb-tv: Fler lärare i klassrummen

Mikael Damberg, inrikesminister

Webb-tv: Fler polisanställda med bättre villkor

Morgan Johansson, justitie- och migrationsminister

Webb-tv: Att knäcka den organiserade brottsligheten är en av de viktigaste frågorna

Per Bolund, finansmarknads- och bostads­minister, biträdande finans­minister

Webb-tv: Finans- och bostadspolitik för ett hållbart samhälle

Peter Eriksson, minister för internationellt utvecklingssamarbete

Webb-tv: Ska stå upp för mänskliga rättigheter, yttrandefrihet och framtidstro

Peter Hultqvist, försvarsminister

Webb-tv: Stabilitet gällande försvarets framtida inriktning

Tomas Eneroth, infrastrukturminister

Webb-tv: Infrastruktur knyter ihop landet

Åsa Lindhagen, jämställdhets­minister samt ­minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation 

Webb-tv: Alla människor måste ha makten över sina egna liv

Löpande uppdateringar

Denna sida uppdateras löpande vartefter nya filmer med statsråden publiceras.