Nationell strategi för klimatanpassning

Den nationella strategin för klimatanpassning har tagits fram för att hålla ihop arbetet med anpassning till ett förändrat klimat. Regeringens mål för klimatanpassning är att utveckla ett långsiktigt hållbart och robust samhälle som aktivt möter klimatförändringar genom att minska sårbarheter och ta tillvara möjligheter.

Ansvariga departement
Miljö­departementet

Sammanfattning av klimatanpassningsstrategin

 • Foto: Johnér bildbyrå

  1. Nationell strategi för klimatanpassning

  Regeringen redovisar en nationell strategi för klimatanpassning i syfte att långsiktigt stärka klimatanpassningsarbetet och den nationella samordningen av detta arbete. I propositionen föreslås två ändringar i plan- och bygglagen (2010:900) för att förbättra beredskapen i kommunerna för klimatets förändring.

 • Foto: Helena Branzén, Statens Geologiska Undersökning

  2. Varför behövs klimatanpassning?

  Den nationella strategin för klimatanpassning har tagits fram för att hålla ihop arbetet med anpassning till ett förändrat klimat. Klimatanpassning innebär att rusta samhället för de nya utmaningar som en ökad uppvärmning innebär.

 • Foto: Folio bildbyrå

  3. Ansvar för anpassningsåtgärder

  Den nationella strategin för klimatanpassning har tagits fram för att hålla ihop arbetet med anpassning till ett förändrat klimat. Ansvaret för att förebygga och återställa skador på grund av extrema väderhändelser bygger på samma principer som ansvaret för annan riskhantering i samhället.

 • Foto: Maria Nilsson/Regeringskansliet

  4. Den byggda miljön måste anpassas

  Den nationella strategin för klimatanpassning har tagits fram för att hålla ihop arbetet med anpassning till ett förändrat klimat. Många åtgärder handlar om anpassning av bebyggelse, anläggningar och system, där kommunerna spelar en viktig roll. Det kommunala planeringsansvaret innebär att kommunerna beslutar om hur mark och vatten inom kommunen kan användas och exploateras.

 • Foto: Folio bildbyrå

  5. Samordning av arbetet med klimatanpassning

  När många aktörer är involverade är samordning en viktig del av lösningen. Här innebär den nationella strategin för klimatanpassning ett stort steg framåt. Den fokuserar på att skapa en strukturerad, sammanhållande ram för det nationella arbetet med anpassning till ett förändrat klimat.

 • Foto: Folio bildbyrå

  6. Arbetet med klimatanpassning pågår

  Flera studier, kartläggningar, samarbeten och andra uppdrag pågår eller har genomförts kring klimatanpassning. De ger mer kunskap om klimatförändringarna och är kopplade till den nationella strategin för klimatanpassning.

 1. 1 Nationell strategi för klimatanpassning
 2. 2 Varför behövs klimatanpassning?
 3. 3 Ansvar för anpassningsåtgärder
 4. 4 Den byggda miljön måste anpassas
 5. 5 Samordning av arbetet med klimatanpassning
 6. 6 Arbetet med klimatanpassning pågår

Innehåll om Nationell strategi för klimatanpassning

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 4 träffar.

 • Regeringen tillsätter expertråd för klimatanpassning

  Det behövs en samlad bild av samhällets sårbarhet för klimatförändringarna och hur arbetet med klimatanpassning i Sverige utvecklas. Regeringen tillsätter nu det nya nationella expertrådet för klimatanpassning och utser ordförande och ledamöter i rådet.

 • Karolina Skog deltar vid inspektionsresa längs Göta älv

  Den gångna sommaren har aktualiserat klimatfrågan och behovet av klimatanpassning i Sverige. Ett förändrat klimat innebär nya och ökade risker för samhället. Extrema väderhändelser som värmeböljor, skyfall och kraftiga regn förväntas öka. Göta älvdalen är ett av de områden i Sverige som är mest utsatta för ras och skred i ett förändrat klimat. Regeringen har beslutat om och genomför nu Sveriges första nationella klimatanpassningsstrategi för att stärka arbetet med klimatanpassning.

 • Förbättrad beredskap för klimatets förändring

  Regeringen vidtar flera viktiga åtgärder som en del i arbetet med klimatanpassningsstrategin. Bland annat inrättar regeringen ett nationellt expertråd vid SMHI, beslutar en förordning som reglerar myndigheters skyldighet att arbeta med klimatanpassning och utfärdar lagändringar som förstärker klimatanpassningsarbetet i kommunerna.

 • Regeringen lägger fram Sveriges första strategi för klimatanpassning

  Regeringen föreslår nu en rad åtgärder för att stärka samhällets anpassning till ett förändrat klimat. Den nya klimatanpassningsstrategin förtydligar myndigheternas ansvar och föreslår att ett nationellt expertråd för klimatanpassning inrättas vid SMHI. Förslagen lämnas nu till Riksdagen.