Nationell strategi för klimatanpassning

Den nationella strategin för klimatanpassning har tagits fram för att hålla ihop arbetet med anpassning till ett förändrat klimat. Regeringens mål för klimatanpassning är att utveckla ett långsiktigt hållbart och robust samhälle som aktivt möter klimatförändringar genom att minska sårbarheter och ta tillvara möjligheter.

Ansvariga statsråd
Karolina Skog
Ansvariga departement
Miljö- och energi­departementet

Sammanfattning av klimatanpassningsstrategin

 • Foto: Johnér bildbyrå

  1. Nationell strategi för klimatanpassning

  Regeringen redovisar en nationell strategi för klimatanpassning i syfte att långsiktigt stärka klimatanpassningsarbetet och den nationella samordningen av detta arbete. I propositionen föreslås två ändringar i plan- och bygglagen (2010:900) för att förbättra beredskapen i kommunerna för klimatets förändring.

 • Foto: Helena Branzén, Statens Geologiska Undersökning

  2. Varför behövs klimatanpassning?

  Klimatförändringarna gör att extrema väderhändelser kommer att inträffa oftare, vara längre och leda till större konsekvenser för samhället. Samhället behöver anpassa sig till detta.

 • Foto: Folio bildbyrå

  3. Ansvar för anpassningsåtgärder

  Ansvaret för att förebygga och återställa skador på grund av extrema väderhändelser bygger på samma principer som ansvaret för annan riskhantering i samhället.

 • Foto: Maria Nilsson/Regeringskansliet

  4. Den byggda miljön måste anpassas

  Många åtgärder handlar om anpassning av bebyggelse, anläggningar och system, där kommunerna spelar en viktig roll. Det kommunala planeringsansvaret innebär att kommunerna beslutar om hur mark och vatten inom kommunen kan användas och exploateras.

 • Foto: Folio bildbyrå

  5. Samordning av arbetet med klimatanpassning

  När många aktörer är involverade är samordning en viktig del av lösningen. Här innebär den nationella strategin för klimatanpassning ett stort steg framåt. Den fokuserar på att skapa en strukturerad, sammanhållande ram för det nationella arbetet med anpassning till ett förändrat klimat.

 • Foto: Folio bildbyrå

  6. Arbetet med klimatanpassning pågår

  Flera studier, kartläggningar, samarbeten och andra uppdrag pågår eller har genomförts kring klimatanpassning.

 1. 1 Nationell strategi för klimatanpassning
 2. 2 Varför behövs klimatanpassning?
 3. 3 Ansvar för anpassningsåtgärder
 4. 4 Den byggda miljön måste anpassas
 5. 5 Samordning av arbetet med klimatanpassning
 6. 6 Arbetet med klimatanpassning pågår

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Hjälp: få hjälp med filtret

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Ditt urval

Hittar du inte vad du söker? Sök i allt innehåll.

Sök