Foto: Javier Larrea/IBL Bildbyrå

Nationella innovationsrådet

Innovationsrådets uppgift är att utveckla Sverige som innovationsnation och stärka Sveriges konkurrenskraft. Innovationsrådet har en rådgivande funktion och tillför nya perspektiv på frågor av betydelse för innovationspolitiken. Statsminister Stefan Löfven är ordförande i Innovationsrådet som består av fem ministrar och tio rådgivande ledamöter från näringslivet och forskarvärlden.

Innovationsrådet arbetar framför allt med att förbättra det svenska innovationssystemet inom till exempel digitalisering, miljö- och klimatfrågan och life science. Tre områden som innebär stora framtidsutmaningar. Rådet diskuterar också andra områden av generell betydelse för innovationsklimat och konkurrenskraft. Ett bidrag från Innovationsrådet är de fem strategiska samverkansprogram som lanserades den 1 juni 2016.

Aktuella frågor i Innovationsrådet

 • Vetenskaplig artikel om Nationella innovationsrådet

  Den 25 oktober 2018 publicerades en vetenskaplig artikel om Nationella innovationsrådet i tidskriften Research Policy. Artikeln ”Towards a Holistic Innovation Policy: Can the Swedish National Innovation Council Serve as a Role Model?” är skriven av Prof. Charles Edquist vid Centre for Innovation, Research and Competence in the Learning Economy (CIRCLE) vid Lunds universitet. Artikeln belyser ett antal frågor om innovationsrådets roll för svensk innovationspolitik. Prof. Charles Edquist har varit ledamot i innovationsrådet sedan starten i februari 2015.

 • Nationella innovationsrådets arbete

  Informationsmaterialets omslag
  I broschyren beskrivs innovationsrådets syfte, verksamhet, viktiga frågor och arbetssätt under 2015—2018. Illustration: Regeringskansliet

  Innovationsrådet har sedan februari 2015 träffats regelbundet för att i samverkan mellan näringsliv, akademi och offentlig sektor stärka Sveriges konkurrenskraft och förmåga att lösa samhällsutmaningar. I broschyren beskrivs innovationsrådets syfte, verksamhet, viktiga frågor och arbetssätt under 2015—2018.

 • Möte med Innovationsrådet

  Ylva Johansson och Helene Hellmark Knutsson
  Statsråden Ylva Johansson och Helene Hellmark Knutsson. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

  Kompetensförsörjning av arbetsmarknaden liksom av hela samhället har varit en återkommande fråga när regeringens nationella innovationsråd har mötts sedan starten 2015. När rådet träffades den 28 maj på Harpsund inleddes mötet med frågan om arbetsplatser för livslångt lärande.

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Hjälp: få hjälp med filtret

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Innehållstyper
Politiknivå
Områden
Områden
Områden
Statsråd
Statsråd
Statsråd
Departement/Övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Ditt urval

Hittar du inte vad du söker? Sök i allt innehåll.

Sök