Nationella innovationsrådet

Innovationsrådets uppgift är att med innovation bidra med lösningar på de stora samhällsutmaningarna och verka för ett långsiktigt konkurrenskraftigt och hållbart Sverige. Innovationsrådet har en rådgivande funktion och tillför nya perspektiv på frågor av betydelse för innovationspolitiken. Statsminister Stefan Löfven är ordförande i Innovationsrådet.

Innovationsrådet arbetar framför allt med att förbättra förutsättningar för det svenska innovationssystemet och samhällets förmåga att möta utmaningar med innovation.

Aktuellt om Innovationsrådet

 • Politik för hållbar utveckling i hela Sverige på agendan för möte den 14 december

  Matilda Ernkrans i samtal med en person.
  Minister för högre utbildning och forskning Matilda Ernkrans i samtal på mötet den 2 mars. Kommande möte hålls digitalt. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

  Hur väl samspelar nationell politik och nationella insatser inom forsknings- och innovationsområdet med regionernas behov och möjligheter att använda resurserna på ett effektivt sätt? Sveriges innovationskraft är summan av regionernas innovationskraft, vad behöver göras annorlunda för att landets totala innovationskraft ska optimeras?

  Det är några av frågorna som kommer att diskuteras på Nationella innovationsrådets möte den 14 december.

 • Möte om artificiell intelligens och innovation i offentlig sektor

  Stefan Löfven sitter vid en skärm.
  Statsminister Stefan Löfven leder Innovationsrådets möten. Bilden är från ett digitalt möte i rådet tidigare i år. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

  Den 5 november möttes Nationella innovationsrådet för att diskutera utveckling, tillämpning och erfarenheter av artificiell intelligens. Man pratade också om hur offentlig förvaltning kan bli mer innovativ och effektiv.

  På agendan stod även en keynote av Angel Gurría, generalsekreterare för Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD).

 • Viktigt att Sverige är attraktivt för forskare

  Matilda Ernkrans ler mot Sylvia Schwaag Serger, som står vänd med ryggen mot kameran.
  Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning och ledamot i Nationella innovationsrådet, i samtal med ledamoten Sylvia Schwaag Serger under ett möte i Innovationsrådet tidigare i år. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

  Ministern för forskning och högre utbildning Matilda Ernkrans, som också är ledamot i statsministerns Nationella innovationsråd, är både stolt och glad över att Sverige som relativt liten nation är en viktig aktör i den internationella forskningen.

Innehåll om Innovationsrådet

Prenumerera

Totalt 109 träffar.