Nationella innovationsrådet formar framtiden

Uppdaterad

Sverige behöver kreativa människor, kreativa processer och kreativa lösningar för att utvecklas och säkra välfärden i en värld i konstant förändring. Innovation på olika områden kan bidra till att de samhällsutmaningar som Sverige och världen står inför kan mötas och även omvandlas till möjligheter.

Statsminister Stefan Löfven är ordförande i Nationella innovationsrådet som ska bidra till att utveckla Sveriges innovationsförmåga och konkurrenskraft. Innovationsrådet arbetar framför allt med att förbättra förutsättningar för det svenska innovationssystemet och samhällets förmåga att möta utmaningar med innovation. 

Samhället har stora utmaningar, till exempel inom miljö-och klimatområdet men även andra områden, där vi behöver innovationskraft för att finna nödvändiga lösningar och vägar framåt. Sverige är ett av världens främsta innovationsländer med stark konkurrenskraft och framgångsrik export. Många banbrytande innovationer inom varor, tjänster, processer och affärsmodeller kommer från Sverige, men den globala konkurrensen ökar snabbt och många andra länder erbjuder också attraktiva miljöer för utveckling och företagande. För att möta dessa utmaningar och för att det svenska samhället ska fortsätta att utvecklas, behövs innovation.

Sverige kraftsamlar

Utbyte av tankar, idéer och kunskap mellan näringslivet och offentliga aktörer bidrar till nya innovativa lösningar på samhällets utmaningar. Dialog och samverkan stärker konkurrenskraften, bidrar till en hållbar utveckling, lägger grunden för nya svenska exportframgångar och skapar fler jobb. Innovationsrådet behövs för att utveckla en samordnad innovationspolitik med helhetsperspektiv.