Nationella innovationsrådet formar framtiden

Sverige behöver kreativa människor, processer och lösningar för att hänga med i en värld i konstant förändring. Innovation på olika områden kan bidra till att de samhällsutmaningar som Sverige och världen står inför omvandlas till möjligheter.

Statsminister Stefan Löfven står vid ett bord med en mikrofon. Bakom honom står flera personer.
Statsminister Stefan Löfven leder Innovationsrådet som träffas fyra gånger per år. Ledamöterna i rådet har kunskap och erfarenhet från olika områden i samhället. Här möter rådet media i Rosenbad. Foto: Martina Huber/Regeringskansliet

Statsminister Stefan Löfven är ordförande i Nationella innovationsrådet som ska bidra till att utveckla Sveriges innovationsförmåga och konkurrenskraft. Att de utmaningar som rådet arbetar med delas med resten av världen, väcker intresse från globala partners i bland annat Kina, Indien och Tyskland. Det öppnar också för möjliga samarbeten med andra länder. Ett exempel på det är att Sverige har tecknar ett avtal om ett fördjupat samarbete på innovationsområdet med Indien våren 2018. 

Pressmeddelande: Sverige och Indien fördjupar samarbetet inom innovation
Pressmeddelande: Sverige och Tyskland i unikt innovationspartnerskap

Samhället har stora utmaningar, till exempel inom miljö-och klimatområdet men även andra områden, där vi behöver innovationskraft för att finna nödvändiga lösningar och vägar framåt. Sverige är ett av världens främsta innovationsländer med stark konkurrenskraft och framgångsrik export. Många banbrytande innovationer inom varor, tjänster, processer och affärsmodeller kommer från Sverige, men den globala konkurrensen ökar snabbt och många andra länder erbjuder också attraktiva miljöer för utveckling och företagande. För att möta dessa utmaningar och för att det svenska samhället ska fortsätta att utvecklas, behövs innovationer.

Sverige kraftsamlar

Utbyte av tankar, idéer och kunskap mellan näringslivet och offentliga aktörer bidrar till nya innovativa lösningar på samhällets utmaningar. Dialog och samverkan stärker konkurrenskraften, bidrar till en hållbar utveckling, lägger grunden för nya svenska exportframgångar och skapar fler jobb. Innovationsrådet behövs för att utveckla en samordnad innovationspolitik med helhetsperspektiv.

Regionala möten i Innovationsrådet

Under 2017 och 2018 har Innovationsrådet haft två regionala möten – ett i Västra Götaland och ett i Västerbotten. För statsminister Stefan Löfven är regionala möten med Nationella Innovationsrådet en viktig del för att utveckla den nationella innovationspolitiken. Det handlar om att fånga upp de olika möjligheter och förutsättningar som finns i olika regioner.

Artikel: Region och innovation viktigt för Sveriges utveckling
Artikel: Regionala perspektivet är en förutsättning för innovationspolitiken