Nationella innovationsrådets arbetssätt och ledamöter

Innovationsrådets arbete präglas av öppna diskussioner. Statsminister Stefan Löfven är rådets ordförande. Rådet består av ledamöter från olika delar av innovationssystemet såsom näringsliv och akademi, samt fyra statsråd med ansvar för olika frågor.

 • Kvinnan på bilden är Sophia Bendz som är partner på Atomico samt investerare.

  Sophia Bendz, partner Atomico samt investerare.

  Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

 • I mitten står Statsminister Stefan Löfven tillsammans med Daniel Sachs och Ibrahim Baylan.

  Statsminister Stefan Löfven tillsammans med Daniel Sachs och Ibrahim Baylan.

  Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

 • Mannen på bilden heter Ibrahim Baylan, näringsminister.

  Ibrahim Baylan, näringsminister.

  Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

 • Kvinnan på bilden heter Sylvia Schwaag Serger och är professor samt prorektor vid Lunds universitet.

  Sylvia Schwaag Serger, professor och prorektor Lunds universitet.

  Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

 • Till v'nster i bild ser man Lena Miranda, VD för Science Park Mjärdevi och till höger i bild ser man Åsa Bergman, VD och koncernchef på Sweco AB.

  Lena Miranda, VD Science Park Mjärdevi och Åsa Bergman, VD och koncernchef Sweco AB.

  Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

 • Mannen på bilden är Hans Westlund, professor i urbana och regionala studier vid KTH samt professor i entreprenörskap vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping.

  Hans Westlund, professor i urbana och regionala studier vid KTH samt professor i entreprenörskap vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping.

  Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Sveriges starka utveckling är beroende av förmågan att med innovation kunna bidra med lösningar på de stora samhällsutmaningarna och verka för ett långsiktigt konkurrenskraftigt och hållbart Sverige. Innovationsrådet är ett rådgivande organ som sammanträder 6 gånger per år. De frågor som lyfts i rådet tas vidare i Regeringskansliet, bland annat med stöd av en statssekreterargrupp. Rådets ledamöter bidrar med expertis och perspektiv från sina respektive områden.

Utöver fyra möten per år i Stockholm hålls också två regionala möten, en viktig del för att utveckla den nationella innovationspolitiken. Det handlar om att fånga upp de skilda möjligheter och förutsättningar som finns i olika delar av landet och som möter den nationella politiken.

I rådet ingår utöver statsministern fyra statsråd och ledamöter från näringsliv, akademi och andra delar av samhället. Till stöd för innovationsrådet finns ett kansli som är placerat i Statsrådsberedningen.

Ordförande

Stefan Löfven, statsminister

Statsråd

Magdalena Andersson, finansminister

Ibrahim Baylan, näringsminister

Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning

Ledamöter

Katarina Ageborg, vd AstraZeneca Sverige AB

Svante Axelsson, nationell samordnare Fossilfritt Sverige

Sophia Bendz, partner Atomico samt investerare

Åsa Bergman, vd och koncernchef Sweco AB

Alrik Danielson, vd och koncernchef SKF-koncernen

Samuel Engblom, samhällspolitisk chef TCO

Lena Miranda, vd Science Park Mjärdevi

Daniel Sachs, vd Proventus

Sylvia Schwaag Serger, professor Lunds universitet

Staffan Truvé, teknisk direktör Recorded Future

Ann-Marie Wennberg Larkö, professor samt sjukhusdirektör, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Hans Westlund, professor i urbana och regionala studier vid KTH samt professor i entreprenörskap vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping