Avlägsnandet av gränshinder för bättre matchning

Ett samarbete mellan de nordiska länderna kring gränshinder är viktigt för en väl fungerande arbetsmarknad. Avlägsnandet av hinder ökar möjligheterna för nordbor att arbeta i ett annat nordiskt land och bidrar till en ökad tillgång till arbetskraft och förbättrar matchningen mellan arbetssökande och lediga jobb.

Foto: Folio

Olika nationella system och regler för arbetslöshetsförsäkringen har dock bidragit till att vissa problem har uppstått för personer som arbetar över gränserna. En översyn av den svenska arbetslöshetsförsäkringen har gjorts under de senaste åren, där även en del gränshinder har varit i fokus. Några av dessa hinder kan troligen få en lösning under det svenska ordförandeskapet i nordiska ministerrådet för arbetsliv 2018.