Ett nytt samarbetsprogram för arbetslivsområdet

Samarbetet inom arbetslivsområdet omfattar de nordiska länderna samt Färöarna, Grönland och Åland, och avser sysselsättnings– och arbetsmarknadsområdet samt arbetsmiljö- och arbetsrättsområdet. Det nya programmet börjar gälla samtidigt som Sverige övertar ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet.

Foto: Folio

Under 2017 har ett nytt samarbetsprogram för arbetslivsområdet som beskriver de centrala politiska utmaningar och prioriteringar inom sektorn under perioden 2018–2021 tagits fram. Syftet med samarbetsprogrammet är att fastställa det formella nordiska regeringssamarbetets strategiska fokus. Programmet ger en övergripande beskrivning av insatsområden där konkreta initiativ och projekt kan skapas.