Framtidens arbetsmarknad

Den 15–16 maj 2018 ägde en konferens om framtidens arbetsmarknad rum i Stockholm. Fokus för konferensen var hur den teknologiska utvecklingen i form av digitalisering, robotisering och automatisering kommer att påverka framtidens arbetsmarknad samt vilka konsekvenser detta för med sig för efterfrågad kompetens och behov av livslångt lärande.

Foto: Folio

Med anledning av att den Internationella arbetsorganisationen (ILO) firar sitt hundraårsjubileum under 2019 har ILO inför jubileet bland annat valt att fokusera på frågeställningar som rör framtidens arbetsmarknad (Future of Work). Nordiska ministerrådet har involverats i detta arbete och under 2016 startades ett flerårigt projekt som syftar till att fokusera på arbetsmarknadens framtida utveckling. De underlag och rapporter som skapas inom ramen för detta projekt kommer att utgöra ett nordiskt bidrag till ILO:s hundraårsjubileum. Utöver detta projekt har även ett större nordiskt forskningsprojekt kring framtidens arbetsmarknad startat under hösten 2017.

Under konferensen i maj lyftes aktuell forskning om framtidens arbetsmarknad fram samt redogörelser för hur nordiska regeringar, myndigheter, företag och arbetsmarknadens parter förbereder sig för framtidens arbetsmarknad att presenteras.