Ordning och reda på den nordiska arbetsmarknaden

Vikten av att det råder ordning och reda på arbetsmarknaden är gemensam för de nordiska länderna. Den 24 augusti anordnas ett expertseminarium där nordiska erfarenheter av arbetet med att motverka fusk och arbetslivskriminalitet samt att skapa förutsättningar för sund konkurrens i arbetslivet kommer att vara i fokus.

Foto: Folio

Ett företag ska inte riskera att bli utkonkurrerat till följd av att andra företag har undermåliga villkor för sina anställda. Konkurrens ska bygga på kunskap och kompetens – inte på sänkta löner, dåliga arbetsförhållanden eller brister i säkerhet på arbetsplatsen.

Goda och rättvisa villkor och en bra arbetsmiljö är en förutsättning för fortsatt hög produktivitet, ett högt arbetskraftsdeltagande och en hög sysselsättningsgrad bland både kvinnor och män. Detta gäller för såväl dem som är yrkesverksamma som dem som håller på att etablera sig på arbetsmarknaden. Det omfattar arbete inom både traditionella yrken och nya branscher samt under nya former.

Under Sveriges ordförandeskapsår i nordiska ministerrådet för arbetsliv kommer behovet av ordning och reda på den nordiska arbetsmarknaden att uppmärksammas. Ett expertseminarium kommer att anordnas i Stockholm den 24 augusti 2018, där nordiska erfarenheter av arbetet med att motverka fusk och arbetslivskriminalitet samt att skapa förutsättningar för sund konkurrens i arbetslivet kommer att vara i fokus. Expertseminariet kommer att kopplas ihop med pågående nordiska samarbeten inom området.