Filmer från konferens om etablering på arbetsmarknaden

Fredag den 13 april hölls en nordisk konferens om etablering på arbetsmarknaden med särskilt fokus på utrikes födda kvinnor. Konferensen sändes live på webben och delar av programmet kan ses här i efterhand.

Konferensen anordnades inom ramen för det svenska ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet för arbetsliv 2018. Syftet med konferensen var att presentera aktuell forskning på området, diskutera utmaningar och lämpliga policyåtgärder samt lyfta fram goda exempel på lyckade etableringsinsatser i Norden.

Inledningsanförande av arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson och huvudanförande av Stefano Scarpetta, OECD.

Paneldebatt med de nordiska arbetsministrarna och företrädare för OECD.

Paneldebatt om lärdomar om etablering på arbetsmarknaden bland utrikes födda kvinnor. Med företrädare för Arbetsförmedlingen, Integrering- och mangfoldsdirektoratet (Norge), Styrelsen for International Rekruttering og Integration (Danmark), TCO och SKL.

Avslutningsanförande av Maja Fjaestad, statssekreterare hos barn-, äldre- och jämställdhetsminister Lena Hallengren.