Nordiska rådets session i Oslo 30 oktober till 1 november

Statsminister Stefan Löfven, utrikesminister Margot Wallström, vice statsminister och ministern för internationellt utvecklingssamarbete Isabella Lövin, kulturminister Alice Bah Kuhnke, miljöminister Karolina Skog, barn-, äldre- och jämställdhetsminister Lena Hallengren samt gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström deltog i Oslo.

De nordiska statsministrarnas presskonferens i Vandrehallen, Stortinget. Foto: Sara Johannessen/norden

Storbritanniens premiärminister Theresa May var, efter inbjudan av Nordiska rådets norske president Michael Tetzschner, gästtalare på årets sessionsvecka. PM May talade bl.a. om pågående och kommande samarbete mellan Norden och Storbritannien.

Temat för årets toppmöte var de nordiska ländernas förmåga att möta andra länders försök att påverka våra samhällen och demokratiska processer.

I egenskap av nordisk samarbetsminister ledde Wallström ett nordiskt samarbetsministermöte där det bland annat beslutades om en ny nordisk handlingsplan för integration.

De nordiska utrikesministrarna, med utrikesminister Wallström som ordförande, träffades i det informella s.k. N5-formatet. På mötet diskuterades utrikes- och säkerhetspolitiska frågor bl.a. utvecklingen i Östersjöregionen, transatlantiska relationer, och nordiskt FN-samarbete.

De nordiska utrikesministrarna gick också ut med ett gemensamt uttalande gällande misstankarna om att den iranska säkerhetstjänsten planerat ett attentat mot exiliranier i Danmark. Utrikesministrarna kallade händelsen för oacceptabel.

Utrikesminister Wallström höll ett anförande i plenum för Nordiska rådet om utrikes- och säkerhetspolitiska aktuella händelser under det gångna året å alla nordiska länders vägnar, samt redogjorde för Gränshinderrådets arbete.