Foto: Regeringskansliet/Linus Glanzelius

Nordiska ministerrådet

Sverige fortsätter aktivt sitt arbete i det nordiska samarbetet. Sverige driver på för ett mer hållbart, gränslöst och digitalt integrerat Norden. Detta innebär bland annat att vi arbetar tillsammans för att nå statsministrarnas deklaration från maj 2018 om att Norden ska bli världens första integrerade 5G-region. Inom klimatområdet står Norden kollektivt bakom 1,5-gradersmålet och har enats om att de nordiska länderna ska bli koldioxidneutrala.

Ansvariga statsråd
Anna Hallberg
Ansvariga departement
Utrikes­departementet
 • Det svenska ordförandeskapsåret i Nordiska ministerrådet 2018

  De nordiska flaggorna
  Foto: Johannes Jansson/norden.org Foto: Johannes Jansson/norden.org

  Under kalenderåret 2018 har Sverige varit ordförande i Nordiska ministerrådet. Ett ordförandeskap som har genomsyrat hela Regeringskansliet och dess departement. Totalt har Regeringskansliet genomfört 165 möten, seminarier och workshops – från Kiruna och Haparanda i norr till Lund och Ystad i söder. Regeringen överlämnade den 20 mars sin skrivelse om ordförandeskapet och samarbetet i Nordiska ministerrådet till riksdagen.

 • Nordiska rådets session i Oslo 30 oktober till 1 november

  De nordiska statsministrarnas presskonferens i Vandrehallen, Stortinget. Foto: Sara Johannessen/norden

  Statsminister Stefan Löfven, utrikesminister Margot Wallström, vice statsminister och ministern för internationellt utvecklingssamarbete Isabella Lövin, kulturminister Alice Bah Kuhnke, miljöminister Karolina Skog, barn-, äldre- och jämställdhetsminister Lena Hallengren samt gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström deltog i Oslo.

Nordiska samarbetet

Nordiska ministerrådet är de nordiska regeringarnas officiella samarbetsorgan. Rådet arbetar för gemensamma lösningar för positiva effekter i Norden. Ministerrådet består av de fem nordiska länderna samt Grönland, Färöarna och Åland. Ordförandeskapet roterar mellan de fem medlemsländerna för ett år i taget och den 1 januari 2019 tog Island över ordförandeskapsklubban. Nordiska rådet är det parlamentariska samarbetet. Sverige har ordförandeskapet 2019.


Foto: Regeringskansliet/Kristian Pohl

Nordiskt samarbete förenklar och går före

Som minister med ansvar för de nordiska frågorna ska jag försöka bidra till att göra Norden till världens mest integrerade region, säger utrikeshandelsminister med ansvar för nordiska frågor, Ann Linde.

Foto:Laura Kotila/Valtioneuvoston kanslia

Deklaration undertecknad om koldioxidneutralt Norden

Ett nordiskt statsministermöte om klimat hölls i Helsingfors den 25 januari 2019, och de nordiska länderna undertecknade en gemensam klimatdeklaration. Deklarationen ska leda till att öka de nordiska ambitionerna och det nordiska samarbetet på klimatområdet. De nordiska länderna åtar sig att arbeta för att uppnå netto-nollutsläpp av växthusgaser, och att nordisk klimatdiplomati i internationella forum ska leda till lösningar för minskade utsläpp av växthusgaser.

Foto: Tina Stafrén/imagebank.sweden.se

Ny rapport: Norden starkt med Stockholm i täten

Den nordiska ekonomin går bra, och trots olika utmaningar har Nordens återhämtning efter den ekonomiska krisen varit imponerande, visar rapporten State of the Nordic Region 2018.

Innehåll om nordiska ministerrådet – Sveriges ordförandeskap 2018

Prenumerera

Totalt 63 träffar.