Foto: Regeringskansliet/Erica Kanold

Nordiska ministerrådet

Sverige fortsätter att prioritera det nordiska samarbetet högt. De nordiska länderna står inför flera utmaningar som vi kan lösa bättre tillsammans än var och en för sig. Det återspeglas inte minst i den vision som statsministrarna antog för det nordiska samarbetet vid sitt möte i Reykjavik den 20 augusti 2019: Norden ska vara världens mest hållbara och integrerade region år 2030. Visionen ska uppnås genom satsningar på ett grönt, konkurrenskraftigt och socialt hållbart Norden.

Ansvariga statsråd
Anna Hallberg
Ansvariga departement
Utrikes­departementet
 • Nordiskt samarbete 2020

  Flaggor
  Nordiska flaggor Johannes Jansson

  I skrivelsen redogör regeringen för samarbetet mellan de nordiska ländernas regeringar under 2020, med huvudsakligt fokus på verksamheten i Nordiska ministerrådet.

 • Handlingsplan för Vision 2030

  Norden 2030
  Norden 2030 Regeringskansliet

  Norden ska vara världens mest hållbara och integrerade region 2030. Samarbetet i Nordiska i ministerrådet ska bidra till att nå det målet.

Nordiska samarbetet

Nordiska ministerrådet är de nordiska regeringarnas officiella samarbetsorgan. Rådet arbetar för gemensamma lösningar för positiva effekter i Norden. Ministerrådet består av de fem nordiska länderna samt Grönland, Färöarna och Åland. Ordförandeskapet roterar mellan de fem medlemsländerna för ett år i taget. Under 2020 är Danmark ordförande och under 2021 har Finland ordförandeskapet. Nordiska rådet är det parlamentariska nordiska samarbetet.

Innehåll om nordiska ministerrådet – Sveriges ordförandeskap 2018

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 63 träffar.