Det nordiska försvarssamarbetet Nordefco

Det nordiska försvarssamarbetet Nordefco bedrivs på både militär och politisk nivå och omfattar exempelvis samarbete kring utbildning och övning, logistik, internationella insatser och materiel. Ordförandeskapet roterar mellan de nordiska länderna.

Ansvariga statsråd
Peter Hultqvist
Ansvariga departement
Försvars­departementet

Aktuellt

 • Försvarsminister Peter Hultqvist deltog i Nordefco-möte i Finland

  De deltagande ministrarna utomhus framför en båt.
  Peter Hultqvist med sina nordiska kollegor. Foto: Emma Virkkunen, Finlands försvarsministerium

  Den 9 november deltog försvarsminister Peter Hultqvist i ministermötet inom det nordiska försvarssamarbetet Nordefco. Mötet ägde rum i Kyrkslätt på inbjudan av Finlands försvarsminister Antti Kaikkonen som stod värd för mötet då Finland är ordförande i Nordefco 2021.

 • Ministermöte inom det nordiska försvarssamarbetet Nordefco

  Sveriges, Finlands, Norges och Danmarks försvarsministrar samt Islands utrikesminister stående på en brygga i solljus.
  Sveriges försvarsminister Peter Hultqvist (nummer två från höger) tillsammans med sina kollegor från de andra nordiska länderna. Foto: Finlands försvarsministerium

  Den 29–30 juni möttes Sveriges, Finlands, Norges och Danmarks försvarsministrar samt Islands utrikesminister inom ramen för det nordiska försvarssamarbetet Nordefco i Tuusula utanför Helsingfors. På dagordningen för det första fysiska ministermötet inom Nordefco sedan pandemin bröt ut stod bland annat fördjupat samarbete och det försämrade säkerhetsläget i regionen.

Innehåll om det nordiska försvarssamarbetet Nordefco

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 59 träffar.