Det svenska ordförandeskapet i Nordefco

Syftet med det nordiska försvarssamarbetet inom Nordefco är att stärka ländernas egna försvar och öka den egna försvarsförmågan.
- Det nordiska försvarssamarbetet är prioriterat för Sverige. Samarbetet syftar till att stärka den egna försvarsförmågan och bidra till den gemensamma säkerheten, säger Peter Hultqvist.

  • Ett inkluderande ordförandeskap med ett gemensamt ägarskap
  • Konkreta målsättningar genom tydlig inriktning på politisk nivå följt av konkreta åtgärder på militär nivå, och ett nära samarbete mellan dessa nivåer
  • Prioriteringar och gemensamma målsättningar utgår från den säkerhetspolitiska situationen i vårt närområde och målen enligt den överenskomna visionen för det nordiska försvarssamarbetet 2020
  • Öka informationsutbytet och samarbetet mellan länderna inom respektive samarbetsområde