Nordefcos organisation

För att genomföra och driva de beslut som fattas inom Nordefco, har de nordiska försvarsministrarna en styrnivå på departementsnivå till sitt förfogande, Policy Steering Committee, PSC.

Nordefcos organisation
Nordefcos organisation Försvarsdepartementet

PSC består av tjänstemän från respektive lands Försvarsdepartement. Samarbetet är inriktande och policyskapande. I PSC hanteras frågor som initierats av ministrarna och förslag från den militära nivån, Military Coordination Committee, MCC.

MCC samordnar och leder arbetet på försvarsmaktsnivå. MCC är även ansvarig för att verkställa de beslut som fattas av ministrarna eller PSC.