Prioriteringar under det svenska ordförandeskapet i Nordefco 2019

Publicerad

Inför och under ordförandeskapet i Nordefco har ordförandelandet möjlighet att peka ut ett antal områden som man avser att fokusera på under året. De specifika prioriteringarna för det svenska ordförandeskapet 2019 är att:

 • Synliggöra nordiskt försvarssamarbete under NORDEFCO: s 10-årsjubileum (2009–2019).
 • Fördjupa det nordisk-transatlatiska samarbetet.
 • Dela erfarenheter och undersöka möjligheter för samarbete inom totalförsvarsområdet.
 • Utveckla Nordefco som en plattform för kriskonsultationer mellan försvarsdepartementen.
  Planera, genomföra och vidareutveckla den gemensamma övningen Arctic Challenge Exercise (ACE) till en återkommande övning på flaggnivå.
 • Implementera det överenskomna nordiska samarbetet för utbyte av luftlägesinformation i fredstid mellan Finland, Danmark, Norge och Sverige (Norecas) och utforska aktuell plattform för bredare samarbete.
 • Fortsätta arbetet med tillträdesfrågor inom ramen för Easy Access.
 • Ta fram en guide för nordisk upphandling baserat från erfarenheter från det gemensamma upphandlingsprojektet Nordic Combat Uniform.
 • Stärka processerna för att identifiera gemensamma förmågeutvecklingsprojekt.
 • Diskutera och om möjligt samordna nordiskt samarbete kopplat till EU:s försvarsindustriella utvecklingsprogram EDIDP (European defence industrial development programme) och den europeiska försvarsfonden EDF (European Defence Fund).