Prioriteringar under det svenska ordförandeskapet i Nordefco 2019

Publicerad

Inför och under sitt Nordefco-ordförandeskap har ordförandelandet möjlighet att peka ut ett antal områden som man avser fokusera på under året. De svenska prioriteringar består av två delar, en kort beskrivning av pågående verksamhet och redan nu prioriterade områden samt en punktlista med mer specifika frågor som det svenska ordförandeskapået avser fokusera på under året. De specifika prioriteringarna för det svenska ordförandeskapet 2019 är att:

 • Synliggöra nordiskt försvarssamarbete under NORDEFCO: s 10-årsjubileum (2009–2019).
 • Fördjupa det nordisk-transatlatiska samarbetet.
 • Dela erfarenheter och undersöka möjligheter för samarbete inom totalförsvarsområdet.
 • Utveckla Nordefco som en plattform för kriskonsultationer mellan försvarsdepartementen.
  Planera, genomföra och vidareutveckla den gemensamma övningen Arctic Challenge Exercise (ACE) till en återkommande övning på flaggnivå.
 • Implementera det överenskomna nordiska samarbetet för utbyte av luftlägesinformation i fredstid mellan Finland, Danmark, Norge och Sverige (Norecas) och utforska aktuell plattform för bredare samarbete.
 • Fortsätta arbetet med tillträdesfrågor inom ramen för Easy Access.
 • Ta fram en guide för nordisk upphandling baserat från erfarenheter från det gemensamma upphandlingsprojektet Nordic Combat Uniform.
 • Stärka processerna för att identifiera gemensamma förmågeutvecklingsprojekt.
 • Diskutera och om möjligt samordna nordiskt samarbete kopplat till EU:s försvarsindustriella utvecklingsprogram EDIDP (European defence industrial development programme) och den europeiska försvarsfonden EDF (European Defence Fund).