Samarbete kring övning och förmågeutveckling

En viktig del för att föra det nordiska samarbetet framåt är att öva tillsammans. De nordiska länderna arbetar även aktivt med att hitta gemensamma förmågeprojekt.

Svensk och finsk soldat
Svensk och finsk soldat Foto: Anders Sjödén / Försvarsmakten

Under ordförandeskapet ska Sverige aktivt på olika sätt fortsätta söka möjligheter till fördjupat samarbete inom förmågeutveckling. Prioriteringarna avser främst fördjupat och utvecklat samarbete inom luftövervakning, fortsatt utveckling av det nordiska och det nordisk-baltiska övningssamarbetet (inklusive övning i flera länder samtidigt, Cross Boarder Training, CBT), utveckling gemensamma övningsområden och möjligheter till alternativbaser, fortsatt utveckling av samarbetet kring militär utbildning och fördjupning av samverkan mellan nordiska ländernas utbildningscentra uinklusiver verksamheten vid det Nordiska gendercentret (Nordic Centre of Gender in Military Operations, NCGM).