Samarbete kring materiel

Ett centralt syfte med Nordefcos verksamhet är att uppnå ett effektivare resursutnyttjande såväl ekonomiskt som operativt.

Genom samarbete länderna emellan, avseende gemensam anskaffning, utveckling och underhåll av försvarsmateriel, är ambitionen att nå ökad kostnadseffektivitet. Samtidigt bidrar ökad användning av likartad materiel till att större systemlikhet och interoperabilitet uppnås, vilket i sin tur leder till ökad operativ kapacitet och effektivitet.

Inom ramen för Nordefcos verksamhet ligger även att söka och genomföra gemensamma anskaffningar vilket leder till tekniska och ekonomiska synergier.