Samverkan i samband med internationella insatser

Nordiskt samarbete i internationella insatser är positivt då det bidrar till samordningsfördelar och effektivare insatser. Särskilt viktigt är ett redan gott upparbetat samarbete när akuta kriser inträffar

  • Svensk och finsk soldat samarbetar under insats

    Svenska och finska soldater i samverkan under internationell insats.

    Foto: Försvarsmakten

  • Svensk och finsk soldat samarbetar under insats

    Svenska och finska soldater i samverkan under internationell insats.

    Foto: Försvarsmakten

Sveriges inriktning är att i varje internationell insats som vi avser att delta i, undersöka möjligheter för nordisk samverkan. Det nordiska insatssamarbetet inkluderar även övning, träning och utbildningsaktiviteter. Det gäller också frågor som civil-militär samverkan, humanitär rätt och FN:s resolution 1325 (kvinnor i konfliktområden).