Nyanländas etablering

Området handlar om att skapa bättre förutsättningar för att nyanlända och andra utrikes födda ska komma i arbete eller utbildning och etablera sig i samhället. Området omfattar också ersättning till kommuner och landsting för flyktingmottagande.

Ansvariga för nyanländas etablering

Ansvariga statsråd

Åsa Lindhagen, jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation
Åsa Lindhagen Jämställdhets­minister samt ­minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation
Eva Nordmark, arbetsmarknadsminister
Eva Nordmark Arbetsmarknads­minister

Ansvarigt departement

Aktuellt om nyanländas etablering

Innehåll om nyanländas etablering

Prenumerera

Totalt 738 träffar.