Nyanländas etablering

Området handlar om att skapa bättre förutsättningar för att nyanlända och andra utrikes födda ska komma i arbete eller utbildning och etablera sig i samhället. Området omfattar också ersättning till kommuner och landsting för flyktingmottagande.

Ansvariga för nyanländas etablering

Ansvariga statsråd

Eva Nordmark, arbetsmarknads- och jämställdhetsminister
Eva Nordmark Arbetsmarknads- och jämställdhets­minister
Anders Ygeman, integrations- och migrationsminister med ansvar för idrottsfrågor
Anders Ygeman Integrations- och migrations­minister med ansvar för idrottsfrågor

Ansvariga departement

Aktuellt om nyanländas etablering

 • 50 miljoner kronor extra till folkbildningsinsatsen Svenska från dag ett

  Utbildningsminister Anna Ekström
  Utbildningsminister Anna Ekström Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

  Regeringen föreslår att 50 miljoner kronor skjuts till för insatsen Svenska från dag ett så att folkbildningen kan fortsätta sitt viktiga arbete med att ge flyktingar från Ukraina möjlighet att börja lära sig svenska.

 • Ökad kunskap om arbetsmarknaden och obligatorisk samhällsintroduktion

  Den 7 april höll integrations- och migrationsminister Anders Ygeman och arbetsmarknadsminister Eva Nordmark en pressträff där två uppdrag till Migrationsverket och Arbetsförmedlingen för ett kontrollerat flyktingmottagande presenterades. Personer med tillfälligt skydd från Ukraina ska få obligatorisk samhällsintroduktion samt tidig information om den svenska arbetsmarknaden och hur man söker jobb i Sverige.

 • Situationen i Ukraina

  Migrationsverket har på sin webbplats samlad information och frågor och svar med anled­ning av situ­a­tionen i Ukraina. Här finns infor­ma­tion för dig som kommer till Sverige från Ukraina, på olika språk.

Innehåll om nyanländas etablering

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 842 träffar.