Nyanländas etablering

Området handlar om att skapa fler förutsättningar för att nyanlända snabbt ska komma i arbete eller utbildning. Alla steg i mottagandet ska syfta till att hitta ett jobb. Området omfattar också ersättning till kommuner för flyktingmottagande och mottagande av ensamkommande flyktingbarn.

Ansvariga för nyanländas etablering

Ansvariga statsråd

Ylva Johansson, Arbetsmarknads- och etablerings­minister
Ylva Johansson Arbetsmarknads­minister
Åsa Lindhagen, jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation
Åsa Lindhagen Jämställdhets­minister samt ­minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation

Ansvarigt departement

Aktuellt om nyanländas etablering

 • Nyhetsflöde och publiceringar

  Nyheter och publicerade dokument som pressmeddelanden, propositioner eller lagrådsremisser finns i listan nedan. Listan är förfiltrerad att visa ut innehåll som är uppmärkt med det aktuella området. Du kan göra ytterligare urval i listan för att sortera ut det du är intresserad av.

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Hjälp: få hjälp med filtret

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Innehållstyper
Politiknivå
Områden
Områden
Områden
Statsråd
Statsråd
Statsråd
Departement/Övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Ditt urval

Hittar du inte vad du söker? Sök i allt innehåll.

Sök

Totalt 703 träffar.

Visa som
Antal träffar per sida
 • Ändring av uppdrag att främja nyanländas företagande i Sverige

  Med ändring av regeringens beslut den 14 december 2016 ska uppdraget till Tillväxtverket att främja nyanländas företagande i Sverige (dnr N2016/07794/FF) avse personer som omfattas av lagen (2017:584) om ansvar för etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare eller annan person med utländsk bakgrund utan erfarenhet av svenskt arbetsliv eller med begränsad sådan erfarenhet. I övrigt gäller det tidigare beslutet oförändrat.

  Ändring av uppdrag att främja nyanländas företagande i Sverige
 • Remiss av promemorian Ett socialt hållbart eget boende för asylsökande

  Här kan du ta del av till vilka instanser regeringen har remitterat promemorian Ett socialt hållbart eget boende för asylsökande.

  Remiss av promemorian Ett socialt hållbart eget boende för asylsökande
 • Ett socialt hållbart eget boende för asylsökande

  I går lämnade regeringen en promemoria på remiss med kompletterande underlag till Mottagandeutredningens två förslag för hur eget boende för asylsökande, EBO, kan reformeras. Regeringens ambition är att genomföra en reformering av EBO efter valet. Båda förslagen som remitterats syftar till att minska segregationen i samhället och trångboddheten som är förknippad med EBO i vissa kommuner.

  Ett socialt hållbart eget boende för asylsökande
 • Ett socialt hållbart eget boende för asylsökande

  Mottagandeutredningen har i sitt betänkande från mars 2018 lämnat två förslag på hur de negativa sociala konsekvenserna av eget boende för asylsökande, s.k. EBO, kan begränsas. Båda förslagen syftar till att minska den segregation och trångboddhet som är förknippad med EBO i vissa kommuner och områden med socioekonomiska utmaningar. För att regeringen skyndsamt ska kunna gå vidare med något av förslagen har en kompletterande promemoria tagits fram inom Regeringskansliet.

  Ett socialt hållbart eget boende för asylsökande
 • Etableringsinsatser kan vara särskilt viktiga för nyanlända kvinnor

  Vägen till arbete i Sverige är ofta lång för nyanlända och det gäller framförallt nyanlända kvinnor. Sverige lyckas dock bättre än många andra länder med att få nyanlända kvinnor i arbete. Det visar en ny studie från OECD.

  Etableringsinsatser kan vara särskilt viktiga för nyanlända kvinnor
 • Samtal från Sverige tillsammans

  Under 2018 har statssekreterare Anders Kessling fortsatt dialogen om nyanländas etablering.

  Samtal från Sverige tillsammans
 • Heléne Fritzon besöker Eslöv och Höör

  På måndag besöker migrationsminister och biträdande justitieminister Heléne Fritzon Eslöv och Höör. I Eslöv besöker Heléne Fritzon Eslövs Folkhögskola och Karidal, en öppen mötesplats för äldre. I Höör berättar verksamma vid Drivhuset om deras arbete med att få ungdomar och nyanlända att komma igång med utbildningar, praktikplatser och jobb.

  Heléne Fritzon besöker Eslöv och Höör
 • Heléne Fritzon i Hässleholm för Europaforum

  Onsdagen den 29 augusti är migrationsminister och biträdande justitieminister Heléne Fritzon i Hässleholm. Under dagen deltar Heléne Fritzon i en paneldebatt på Europaforum om förutsättningarna för ett gemensamt asylsystem inom EU. Under eftermiddagen besöker ministern förskolan Fyrklövern.

  Heléne Fritzon i Hässleholm för Europaforum
 • Heléne Fritzon till Malmö och Kävlinge

  Tisdagen den 28 augusti besöker migrationsminister och biträdande justitieminister Heléne Fritzon Malmö och Kävlinge. I Malmö besöker Heléne Fritzon Södervärns SFI-utbildning och Vägen in, en komvuxutbildning för undersköterskor. Under dagen träffar ministern även kommunstyrelsens ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh. I Kävlinge berättar Lärcentrum om deras arbete med integrationen av nyanlända.

  Heléne Fritzon till Malmö och Kävlinge
 • Heléne Fritzon besöker Tomelilla och Hörby

  Imorgon besöker migrationsminister och biträdande justitieminister Heléne Fritzon Tomelilla och Hörby. I Tomelilla besöker ministern bland annat Hasse och Tage-museet för att träffa besökare och anställda.

  Heléne Fritzon besöker Tomelilla och Hörby