Nyanländas etablering

Området handlar om att skapa bättre förutsättningar för att nyanlända och andra utrikes födda ska komma i arbete eller utbildning och etablera sig i samhället. Området omfattar också ersättning till kommuner och landsting för flyktingmottagande.

Ansvariga för nyanländas etablering

Ansvariga statsråd

Märta Stenevi, Jämställdhets- och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering
Märta Stenevi Jämställdhets- och bostads­minister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering
Eva Nordmark, arbetsmarknadsminister
Eva Nordmark Arbetsmarknads­minister

Ansvarigt departement

Aktuellt om nyanländas etablering

  • Snabbare etablering av nyanlända med vårdutbildning

    Regeringen ger länsstyrelserna i uppdrag att fördela medel till projekt som anordnar utbildningar för nyanlända och asylsökande med erfarenhet av arbete inom hälso- och sjukvård eller utländsk vårdutbildning. Det kan handla om utbildning i svenska språket samt annan teoretisk och praktisk vårdutbildning. Uppdraget bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

  • Digital pressbriefing om införandet av intensivåret

    Idag den 14 april höll arbetsmarknadsminister Eva Nordmark en digital pressbriefing med anledning av starten av intensivåret. På pressbriefingen deltog även Maria Mindhammar, generaldirektör för Arbetsförmedlingen och Ilan De Basso (S), kommunalråd i Jönköpings kommun.

Innehåll om nyanländas etablering

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 791 träffar.