Nyanländas etablering

Området handlar om att skapa bättre förutsättningar för att nyanlända och andra utrikes födda ska komma i arbete eller utbildning och etablera sig i samhället. Området omfattar också ersättning till kommuner och landsting för flyktingmottagande.

Ansvariga för nyanländas etablering

Ansvariga statsråd

Märta Stenevi, Jämställdhets- och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering
Märta Stenevi Jämställdhets- och bostads­minister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering
Eva Nordmark, arbetsmarknadsminister
Eva Nordmark Arbetsmarknads­minister

Ansvarigt departement

Aktuellt om nyanländas etablering

  • Fler insatser för att stärka utrikes födda kvinnors inträde på arbetsmarknaden

    Foto; Maskot.

    Regeringen ger Jämställdhetsmyndigheten i uppdrag att ta fram förslag på insatser för att stärka utrikes födda kvinnors möjligheter på arbetsmarknaden. Målgruppen är särskilt de som står långt ifrån arbetsmarknaden och som i dag inte deltar i etableringsåtgärder.

  • Snabbare etablering av nyanlända med vårdutbildning

    Regeringen ger länsstyrelserna i uppdrag att fördela medel till projekt som anordnar utbildningar för nyanlända och asylsökande med erfarenhet av arbete inom hälso- och sjukvård eller utländsk vårdutbildning. Det kan handla om utbildning i svenska språket samt annan teoretisk och praktisk vårdutbildning. Uppdraget bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Innehåll om nyanländas etablering

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 799 träffar.