Arbete för ökad delaktighet i EU

Sverige både påverkar och påverkas av de beslut som fattas gemensamt i EU. För att kunna vara delaktig i dessa beslut behövs kunskap om hur EU fungerar, information om vilka politiska beslut som fattas på EU-nivå och insyn i olika beslutsprocesser. Regeringen arbetar för att öka delaktigheten, kunskapen och engagemanget kring EU-relaterade frågor i Sverige. Arbetet kan delas in i tre områden: satsningar för ökad kunskap och information om EU, stärkta former för samråd och ökat engagemang.

Konferensen för Europas framtid

Ungdomar som går i solnedgången i en stad
Gör din röst hörd! Maskot/Folio

Konferensen om Europas framtid

Den 10 mars undertecknade Europaparlamentets talman David Sassoli, ordförandelandet Portugals premiärminister António Costa och kommissionens ordförande Ursula von der Leyen en gemensam deklaration om konferensen om Europas framtid. Deklarationen sätter ramarna för konferensen som syftar till att stärka demokratin i Europa och öka medborgarnas möjlighet att tycka till om och diskutera EU-frågor och därmed påverka Europas framtid.

Foto: Europeiska kommissionen

Framtiden ligger i dina händer

Den digitala plattformen är det nav som konferensen om Europas framtid kretsar kring. Det här är din möjlighet att säga vilket slags Europa du vill leva i och därmed bidra till att forma vår framtid.

Hans Dahlgren i ett klassrum
EU-minister Hans Dahlgren vill öka elevers kunskap om och delaktighet i EU-frågor. Här på besök i Skaraborg. Foto: Andreas Enbuske/Regeringskansliet

EU-resan: EU-ministern möter unga runt om i Sverige

Hur ser svenska elever och studenter på dagens EU? Sedan förra året besöker EU-minister Hans Dahlgren skolor och högskolor runt om i Sverige för att samtala med ungdomar om EU. Besöken, inledningsvis på plats men därefter digitala, syftar till att öka kunskapen om EU och öka känslan av delaktighet i frågor som rör EU. Hans Dahlgren vill även höra om ungas perspektiv på vad EU ska vara i framtiden.

EU-minister Hans Dahlgren
EU-minister Hans Dahlgren företräder Sverige när EU:s ministerråd för allmänna frågor möts i Bryssel 21 september. EU:s pandemisamordning, relationen med Storbritannien och den så kallade framtidskonferensen är några av de frågor som står på dagordningen samt sedvanliga förberedelser av nästa EU-toppmöte. Foto: Sveriges EU-representation

Pandemin och konferensen om Europas framtid på allmänna rådet

När medlemsländernas ministrar för EU-frågor möts i Bryssel den 21 september är EU:s coronasamordning på dagordningen. Det kommande EU-toppmötet den 21–22 oktober samt förbindelserna mellan EU och Storbritannien ska också diskuteras liksom konferensen om Europas framtid. EU-minister Hans Dahlgren företräder Sverige på allmänna rådet i Bryssel.

Statssekreterare Paula Carvalho Olovsson pratar med deltagare i ett mötesrum.
Paula Carvalho Olovsson, statssekreterare hos EU-minister Hans Dahlgren, håller i ett EU-sakråd om Europa 2020-strategin. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Stärkta samrådsformer och EU-sakråd

Att stärka regeringens samrådsformer är ett viktigt led i att öka delaktigheten i beslut som fattas på EU-nivå. För detta krävs tydliga och välfungerande former för civilsamhället att föra en dialog med regeringen.

Foto: Folio Bildbyrå/Maskot

Satsningar för stärkt kunskap

Att öka kunskaperna om hur EU fungerar är en viktig del av regeringens delaktighetsarbete. Därför erbjuds olika utbildningar för bland andra lärare, skolledare, förtroendevalda och anställda i kommuner och regioner.

Foto: Regeringskansliet

EU-handslaget

I samarbete med relevanta aktörer i samhället skapar regeringen bättre förutsättningar för medborgare att delta i EU-arbetet och påverka beslut som fattas på EU-nivå.

Innehåll om arbete för ökad delaktighet i EU

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 77 träffar.