Arbete för ökad delaktighet i EU

Sverige både påverkar och påverkas av de beslut som fattas gemensamt i EU. För att kunna vara delaktig i dessa beslut behövs kunskap om hur EU fungerar, information om vilka politiska beslut som fattas på EU-nivå och insyn i olika beslutsprocesser. Regeringen arbetar för att öka delaktigheten, kunskapen och engagemanget kring EU-relaterade frågor i Sverige. Arbetet kan delas in i tre områden: satsningar för ökad kunskap och information om EU, stärkta former för samråd och ökat engagemang.

Ansvariga statsråd
Hans Dahlgren
Ansvariga departement
Statsrådsberedningen
Ungdomar som går i solnedgången i en stad
Gör din röst hörd! Maskot/Folio

Konferens om Europas framtid- en samhällsdialog om Europas framtid

Konferensen om Europas framtid prioriterades av EU-minister Hans Dahlgren. Konferensen sammanföll med det nationella firandet av att den allmänna och lika rösträtten firade 100 år. Kommittén Demokratin 100 år tog under 2021 fram en demokratistuga som turnerade landet runt. Medborgare kunde komma till stugan och föra samtal kring demokratin idag och imorgon.

Foto: Folio Bildbyrå/Maskot

Satsningar för stärkt kunskap

Att öka kunskaperna om hur EU fungerar är en viktig del av regeringens delaktighetsarbete. Därför erbjuds olika utbildningar för bland andra lärare, skolledare, förtroendevalda och anställda i kommuner och regioner.

Statssekreterare Paula Carvalho Olovsson pratar med deltagare i ett mötesrum.
Paula Carvalho Olovsson, statssekreterare hos EU-minister Hans Dahlgren, håller i ett EU-sakråd om Europa 2020-strategin. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Stärkta samrådsformer och EU-sakråd

Att stärka regeringens samrådsformer är ett viktigt led i att öka delaktigheten i beslut som fattas på EU-nivå. För detta krävs tydliga och välfungerande former för civilsamhället att föra en dialog med regeringen.

Hans Dahlgren i ett klassrum
EU-minister Hans Dahlgren vill öka elevers kunskap om och delaktighet i EU-frågor. Här på besök i Skaraborg. Foto: Andreas Enbuske/Regeringskansliet

EU-resan: EU-ministern möter unga runt om i Sverige

Hur ser svenska elever och studenter på dagens EU? Sedan 2020 besöker EU-minister Hans Dahlgren skolor och högskolor runt om i Sverige för att samtala med ungdomar om EU. Besöken, inledningsvis på plats men därefter digitala, syftar till att öka kunskapen om EU och öka känslan av delaktighet i frågor som rör EU. Hans Dahlgren vill även höra om ungas perspektiv på vad EU ska vara i framtiden.

Innehåll om arbete för ökad delaktighet i EU

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 90 träffar.