Arbete för ökad delaktighet i EU

Sverige både påverkar och påverkas av de beslut som fattas gemensamt i EU. För att kunna vara delaktig i dessa beslut behövs kunskap om hur EU fungerar, information om vilka politiska beslut som fattas på EU-nivå och insyn i olika beslutsprocesser. Regeringen arbetar för att öka delaktigheten, kunskapen och engagemanget kring EU-relaterade frågor i Sverige. Arbetet kan delas in i tre områden: satsningar för ökad kunskap och information om EU, stärkta former för samråd och ökat engagemang.

Ansvariga statsråd
Hans Dahlgren
Ansvariga departement
Statsrådsberedningen
  • Så deltar du i Konferensen om Europas framtid!

Delta i konferensen om Europas framtid

I bilden till höger kan du se hur du kan delta i Konferensen om Europas framtid. Konferensens nav är den digitala plattformen där alla som vill påverka Europas framtid kan delta.

Du kan också följa regeringens EU-konto på Twitter för att få uppdateringar om konferensen.

Konferensen för Europas framtid

EU-minister Hans Dahlgren
EU-minister Hans Dahlgren talar vid demokratistugan i Gävle. Regeringskansliet/ Armin Dröge

Konferensen om Europas framtid och Demokratin 100 år

Konferensen om Europas framtid är en prioriterad fråga för EU-minister Hans Dahlgren. Konferensen sammanfaller även med det nationella firandet av att den allmänna och lika rösträtten firar 100 år. Kommittén Demokratin 100 år har tagit fram en demokratistuga som turnerar landet runt under 2021. Tanken är att medborgare ska kunna komma till stugan och föra samtal kring demokrati idag och imorgon.

Ungdomar som går i solnedgången i en stad
Gör din röst hörd! Maskot/Folio

Konferensen om Europas framtid

Den 10 mars undertecknade Europaparlamentets talman David Sassoli, ordförandelandet Portugals premiärminister António Costa och kommissionens ordförande Ursula von der Leyen en gemensam deklaration om konferensen om Europas framtid. Deklarationen sätter ramarna för konferensen som syftar till att stärka demokratin i Europa och öka medborgarnas möjlighet att tycka till om och diskutera EU-frågor och därmed påverka Europas framtid.

Hans Dahlgren i ett klassrum
EU-minister Hans Dahlgren vill öka elevers kunskap om och delaktighet i EU-frågor. Här på besök i Skaraborg. Foto: Andreas Enbuske/Regeringskansliet

EU-resan: EU-ministern möter unga runt om i Sverige

Hur ser svenska elever och studenter på dagens EU? Sedan förra året besöker EU-minister Hans Dahlgren skolor och högskolor runt om i Sverige för att samtala med ungdomar om EU. Besöken, inledningsvis på plats men därefter digitala, syftar till att öka kunskapen om EU och öka känslan av delaktighet i frågor som rör EU. Hans Dahlgren vill även höra om ungas perspektiv på vad EU ska vara i framtiden.

Statssekreterare Paula Carvalho Olovsson pratar med deltagare i ett mötesrum.
Paula Carvalho Olovsson, statssekreterare hos EU-minister Hans Dahlgren, håller i ett EU-sakråd om Europa 2020-strategin. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Stärkta samrådsformer och EU-sakråd

Att stärka regeringens samrådsformer är ett viktigt led i att öka delaktigheten i beslut som fattas på EU-nivå. För detta krävs tydliga och välfungerande former för civilsamhället att föra en dialog med regeringen.

Foto: Folio Bildbyrå/Maskot

Satsningar för stärkt kunskap

Att öka kunskaperna om hur EU fungerar är en viktig del av regeringens delaktighetsarbete. Därför erbjuds olika utbildningar för bland andra lärare, skolledare, förtroendevalda och anställda i kommuner och regioner.

Hans Dahlgren står på scen. Bredvid honom och i förgrunden syns det solros i stora arrangemang.
Hans Dahlgren i studion på Kulturhuset på Europadagen 2022. Ninni ANdersson/Regeringskansliet

Europadagen uppmärksammades i Kulturhuset den 9 maj

Det svenska högtidlighållandet av Europadagen 2022 – Europa i en ny tid präglades av säkerhetsläget i Europa.

Innehåll om arbete för ökad delaktighet i EU

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 89 träffar.