Arbete för ökad delaktighet i EU

Sverige både påverkar och påverkas av de beslut som fattas gemensamt i EU. För att kunna vara delaktig i dessa beslut behövs kunskap om hur EU fungerar, information om vilka politiska beslut som fattas på EU-nivå och insyn i olika beslutsprocesser. Regeringen arbetar för att öka delaktigheten, kunskapen och engagemanget kring EU-relaterade frågor i Sverige. Arbetet kan delas in i tre områden: satsningar för ökad kunskap och information om EU, stärkta former för samråd och ökat engagemang.

Ansvariga statsråd
Hans Dahlgren
Ansvariga departement
Statsrådsberedningen
 • Så deltar du i Konferensen om Europas framtid!

Delta i konferensen om Europas framtid

I bilden till höger kan du se hur du kan delta i Konferensen om Europas framtid. Konferensens nav är den digitala plattformen där alla som vill påverka Europas framtid kan delta.

Du kan också följa regeringens EU-konto på Twitter för att få uppdateringar om konferensen.

Konferensen för Europas framtid

EU-minister Hans Dahlgren
EU-minister Hans Dahlgren talar vid demokratistugan i Gävle. Regeringskansliet/ Armin Dröge

Konferensen om Europas framtid och Demokratin 100 år

Konferensen om Europas framtid är en prioriterad fråga för EU-minister Hans Dahlgren. Konferensen sammanfaller även med det nationella firandet av att den allmänna och lika rösträtten firar 100 år. Kommittén Demokratin 100 år har tagit fram en demokratistuga som turnerar landet runt under 2021. Tanken är att medborgare ska kunna komma till stugan och föra samtal kring demokrati idag och imorgon.

Ungdomar som går i solnedgången i en stad
Gör din röst hörd! Maskot/Folio

Konferensen om Europas framtid

Den 10 mars undertecknade Europaparlamentets talman David Sassoli, ordförandelandet Portugals premiärminister António Costa och kommissionens ordförande Ursula von der Leyen en gemensam deklaration om konferensen om Europas framtid. Deklarationen sätter ramarna för konferensen som syftar till att stärka demokratin i Europa och öka medborgarnas möjlighet att tycka till om och diskutera EU-frågor och därmed påverka Europas framtid.

Hans Dahlgren i ett klassrum
EU-minister Hans Dahlgren vill öka elevers kunskap om och delaktighet i EU-frågor. Här på besök i Skaraborg. Foto: Andreas Enbuske/Regeringskansliet

EU-resan: EU-ministern möter unga runt om i Sverige

Hur ser svenska elever och studenter på dagens EU? Sedan förra året besöker EU-minister Hans Dahlgren skolor och högskolor runt om i Sverige för att samtala med ungdomar om EU. Besöken, inledningsvis på plats men därefter digitala, syftar till att öka kunskapen om EU och öka känslan av delaktighet i frågor som rör EU. Hans Dahlgren vill även höra om ungas perspektiv på vad EU ska vara i framtiden.

Statssekreterare Paula Carvalho Olovsson pratar med deltagare i ett mötesrum.
Paula Carvalho Olovsson, statssekreterare hos EU-minister Hans Dahlgren, håller i ett EU-sakråd om Europa 2020-strategin. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Stärkta samrådsformer och EU-sakråd

Att stärka regeringens samrådsformer är ett viktigt led i att öka delaktigheten i beslut som fattas på EU-nivå. För detta krävs tydliga och välfungerande former för civilsamhället att föra en dialog med regeringen.

Foto: Folio Bildbyrå/Maskot

Satsningar för stärkt kunskap

Att öka kunskaperna om hur EU fungerar är en viktig del av regeringens delaktighetsarbete. Därför erbjuds olika utbildningar för bland andra lärare, skolledare, förtroendevalda och anställda i kommuner och regioner.

Hans Dahlgren står på scen. Bredvid honom och i förgrunden syns det solros i stora arrangemang.
Hans Dahlgren i studion på Kulturhuset på Europadagen 2022. Ninni ANdersson/Regeringskansliet

Europadagen uppmärksammades i Kulturhuset den 9 maj

Det svenska högtidlighållandet av Europadagen 2022 – Europa i en ny tid präglades av säkerhetsläget i Europa.

Innehåll om arbete för ökad delaktighet i EU

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 89 träffar.

 • Statsministern och arbetsmarknadens parter i dialog om aktuella EU-frågor

  Statsminister Stefan Löfven bjöd den 16 oktober in arbetsmarknadens parter och Företagarna till EU-råd i Rosenbad. Högst på dagordningen stod förberedelserna för Toppmötet för rättvisa jobb och tillväxt i Göteborg den 17 november. Mötet var statsministerns andra EU-råd vilka syftar till att erbjuda ett forum för dialog kring aktuella frågeställningar på EU:s dagordning och ingår i regeringens arbete för stärkt delaktighet i EU-arbetet.

 • EU-handslag: Dalarna satsar på kunskap och höjt valdeltagande i Europaparlamentsvalen

  Kommunerna i Falun, Borlänge, Hedemora och Säter samt Region Dalarna ingick den 4 oktober 2017 EU-handslag med EU- och handelsminister Ann Linde. De fem Dalaaktörerna ska nu vidta åtgärder för att höja kunskapen om EU särskilt hos förtroendevalda och anställda. Dessutom kommer flera av dem att arbeta för att höja valdeltagandet i nästa val till Europaparlamentet.

 • Ann Linde besöker Falun och Hedemora för att ingå EU-handslag

  EU- och handelsminister Ann Linde ingår i dag den 4 oktober ett EU-handslag med Region Dalarna, Falu kommun, Hedemora kommun, Borlänge kommun och Säter kommun.

 • Västsvenskt EU-handslag

  EU- och handelsminister Ann Linde har ingått ett EU-handslag med Västra Götalandsregionen, Göteborgsregionens kommunalförbund och Göteborgs stad. EU-handslaget var ett officiellt sidomöte till toppmötet om rättvisa jobb och tillväxt och ägde rum den 29 september 2017 på Världskulturmuseet i Göteborg.

 • Västsvenskt EU-handslag för ökad delaktighet

  Hälften av alla beslut som tas av ett kommun- och regionfullmäktige påverkas av EU. Trots att Sverige varit medlem i EU i 22 år saknas fortfarande kunskap om EU i många centrala grupper. Det är dags att höja ambitionsnivån och öka kunskapen och delaktigheten, skriver bland andra EU- och handelsminister Ann Linde i Göteborgs, EU- och handelsminister.

 • EU-handslaget

  Genom EU-handslaget bjuder EU- och handelsminister Ann Linde in relevanta aktörer att bidra i arbetet att stärka delaktigheten, kunskapen och engagemanget kring EU-relaterade frågor i Sverige.

 • Allmänt om delaktighetsarbetet

  EU- och handelsminister Ann Linde bedriver ett arbete för att stärka delaktigheten, kunskapen och engagemanget kring EU-relaterade frågor i Sverige. Genom bland annat EU-handslag, stärkta samrådsformer och kunskaps- och informationssatsningar vill regeringen öka medborgarnas möjligheter att ha insyn och vara delaktiga i beslut som fattas på EU-nivå.

 • Kunskapssatsning i fokus vid EU-handslag i Hässleholm

  I samband med Europaforum Hässleholms femtonårsjubileum ingick EU- och handelsminister Ann Linde ett EU-handslag med Region Skåne, Kommunförbundet Skåne, Skåne Nordost och Hässleholm kommun. I EU-handslaget åtog sig de lokala och regionala aktörerna bland annat att erbjuda sina företroendevalda och anställda att delta i den utbildning som Svenska institutet för Europapolitiska studier (Sieps) anordnar tillsammans med Sveriges kommuner och landsting (SKL).

 • EU-handslag på Gotland

  Under Almedalsveckan i juli 2017 ingick Uppsala universitet, Länsstyrelsen i Gotlands län och Region Gotland ett gemensamt EU-handslag med EU- och handelsminister Ann Linde.

 • Hur ska EU hantera globaliseringen?

  I juni bjöd EU- och handelsminister Ann Linde in representanter från organisationer och civilsamhället, för att diskutera hur EU ska hantera globaliseringen. Diskussionen föranleder EU-sakråd om ett diskussionspapper som berör globaliseringen, publicerat av EU-kommissionen.

 • EU-handslag på Gotland

  Länsstyrelsen i Gotlands län, Region Gotland och Uppsala universitet ingår tillsammans med EU- och handelsminister Ann Linde och regeringen ett EU-handslag under Almedalsveckan.

 • EU-handslag i Norrköping 2017

  Under Region Östergötlands Internationella dag den 23 maj ingick EU- och handelsminister Ann Linde ett EU-handslag med Region Östergötland, Motala kommun, Norrköping kommun och Linköping kommun.

 • EU-handslag med Sveriges elevkårer

  Den 12 maj ingick EU-och handelsminister Ann Linde ett EU-handslag med Sveriges elevkårer. Handslaget ägde rum under Upptakt17, som arrangerades på Södertörns Högskola och samlade drygt 400 elevkårsaktiva från hela landet.

 • EU-handslag med Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer

  På Europadagen den 9 maj ingick EU- och handelsminister Ann Linde ett EU-handslag med Rosaline Marbinah, vice ordförande för Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer (LSU). – Ett EU-handslag med ungdomsrörelsen är ett EU-handslag för EU:s framtid, sade Ann Linde, därför känns det både viktigt och roligt att ingå ett EU-handslag med LSU idag.

 • #EUminuten – filmtävling för skolever

  För att uppmärksamma Europadagen den 9 maj gav regeringen Universitets- och högskolerådet (UHR) i uppdrag att genomföra en informationssatsning riktad till skolor. Satsningen resulterade i tävlingen #EUminuten, där elever i grund- och gymnasieskolan uppmanades att skapa korta filmer om vad EU betyder för dem.

 • Dialog med arbetsmarknadens parter om EU-frågor

  Statsminister Stefan Löfven höll sitt första EU-råd med arbetsmarknadens parter och företagarna den 7 mars i Rosenbad. På dagordningen stod EU:s framtidsfrågor, Brexit och det kommande vårtoppmötet den 9-10 mars. EU-rådet kommer att sammanträda två gånger per år och är ett återkommande forum för dialog kring aktuella frågeställningar på EU:s dagordning.

 • Det första regionala EU-handslaget – Skellefteå

  Den 22 februari ingick EU- och handelsminister Ann Linde ett EU-handslag med Europaforum Norra Sveriges ordförande Erik Bergkvist.

 • EU-handslaget

  Den 7 december ingick EU- och handelsminister Ann Linde två EU-handslag. Ett med LO, TCO, Saco, Sveriges Kommuner och Landsting, Svenskt Näringsliv och Arbetsgivarverket och ett med Europaparlamentet och EU-kommissionens kontor i Sverige. Handslagen är startskottet på ett arbete för att stärka delaktigheten, kunskapen och engagemanget i Sverige när det gäller frågor som beslutas på EU-nivå.

 • EU-sakråd om Europa 2020-strategin och genomförandet i Sverige

  Organisationer i det civila samhället inbjuds varje år att diskutera det nationella genomförandet av EU:s tillväxt- och sysselsättningsstrategi Europa 2020. Mötena utgör tillfällen för information och diskussion, inte minst hur berörda organisationer genom sin verksamhet bidrar till genomförandet av Europa 2020-strategin i Sverige.

 • EU-handslag för ökad delaktighet i Skellefteå

  Den 22 februari kommer EU- och handelsminister Ann Linde att ingå ett EU-handslag med Europaforum Norra Sverige och dess ordförande Erik Bergkvist.