Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 9 september 2019 var hon utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor.

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon EU- och handelsminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 9 september 2019 var hon utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor.

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon EU- och handelsminister.

EU- och handelsministerns första EU-sakråd om förslaget om EU:s tjänstepaket

Publicerad

Den 16 februari välkomnade EU- och handelsminister Ann Linde representanter från ett trettiotal organisationer till ett EU-sakråd om Europeiska kommissionens nya Tjänstepaket.

sakråd_4.jpg
EU- och handelsminister Ann Linde leder det första EU-sakrådet om förslaget om EU:s tjänstepaket. Foto: Regeringskansliet

- På sakrådet kom det fram många goda förslag och viktiga tankar som vi nu tar vidare i vårt analysarbete, sade EU- och handelsminister Ann Linde.

Tjänstepaketet innehåller tre lagstiftningsförslag som skall röja handelshinder på EU:s inre marknad för tjänster genom en förbättrad tillämpning av EU:s tjänstedirektiv. För regeringen är det viktigt att i ett tidigt skede ta del av åsikter och perspektiv från de parter som berörs av lagförslaget. Det gäller både beslut som fattas på nationell och EU-nivå.

Vid EU-sakrådet diskuterades bland annat hur tjänstepaketet kan komma att påverka de olika organisationernas verksamhet, och vilka förändringar regeringen bör verka för under de kommande förhandlingarna.

Bland deltagarna fanns representanter från de fackliga organisationerna, näringsliv och Sveriges Kommuner och Landsting. Flera av dem välkomnade denna nya samrådsform som något värdefullt i dialogen med regeringen.

EU-sakrådet om tjänstepaketet kommer att följas upp med ytterligare ett möte med representanter från det civila samhället under hösten.

Om sakråd
Sakråd är en arbetsmetod i Regeringskansliet som kan användas för att i en avgränsad sakfråga ta del av kunskap och perspektiv från det civila samhällets organisationer och andra relevanta aktörer. Sakråd kompletterar andra former av samråd och ökar kvaliteten i regeringens underlag. Sakråd initieras av Regeringskansliet.

Om kommissionens tjänstepaket
Tjänstepaketet innehåller tre lagstiftningsförslag: förslag om ett elektroniskt tjänstekort, förslag om förbättrat anmälningsförfarande av tjänsteregleringar samt förslag om förstärkt proportionalitetstest för yrkesregleringar.

Förslagen i tjänstepaketet tar sin utgångspunkt i de redan befintliga tjänste- och yrkeskvalifikationsdirektiven, och syftar till att röja handelshinder på EU:s inre marknad för tjänster. Genom att åtgärda befintliga handelshinder väntas svensk tjänsteexport kunna öka med 5 % och tjänsteimporten med 2 %.

Kontakt

Utrikesdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
Besöksadress Gustav Adolfs torg 1, Stockholm
e-post till Utrikesdepartementet, via registrator

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 9 september 2019 var hon utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor.

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon EU- och handelsminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 9 september 2019 var hon utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor.

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon EU- och handelsminister.