Foto: Maskot/Folio.

Ordning och reda på arbetsmarknaden

Regeringen värnar den svenska modellen som bygger på att fack och arbetsgivare kommer överens om anställningsvillkoren på arbetsmarknaden. Sverige driver även frågor i EU om rättvis konkurrens för företag, och om rättigheter och villkor för EU-medborgare som utstationeras för att arbeta i Sverige. En arbetsmiljöpolitik för det moderna arbetslivet, där bland annat en nollvision mot dödsolyckor och förebyggande av arbetsolyckor ingår, är också en viktig del i regeringens arbete för ordning och reda på arbetsmarknaden.

Aktuellt om ordning och reda på arbetsmarknaden

  • Lika lön för lika arbete inom EU blir verklighet

    Det är allt vanligare att medborgare från andra EU-länder utstationeras för att arbeta i Sverige. Regeringen har framgångsrikt drivit på för en ändring av det s.k. utstationeringsdirektivet så att det ska bli möjligt att kräva lika lön för utländska som för svenska arbetstagare som gör samma jobb.

Prioriteringar för ordning och reda på arbetsmarknaden

Foto: Folio

Schysta villkor och en god arbetsmiljö

Det ska vara schysta villkor på arbetsmarknaden. Under mandatperioden har regeringen prioriterat en ambitiös arbetsmiljöpolitik. Regeringen har bland annat beslutat att inrätta en ny myndighet för arbetsmiljökunskap och satt stopp för eviga visstidsanställningar.

Foto: Gorilla/Folio.

Insatser mot osund konkurrens

Företag som medvetet fuskar för att uppnå konkurrensfördelar bryter ofta mot flera olika lagar och regler. För att motverka det har regeringen tagit flera initiativ, bland annat gett ett uppdrag om myndighetssamverkan mot osund konkurrens och föreslagit ett entreprenörsansvar i bygg- och anläggningsbranschen för att motverka fusk.

Foto: Caia Image/Folio

En arbetsmarknad fri från brottslighet

Regeringen har gett myndigheter i uppdrag att samverka för att motverka bland annat grov organiserad brottslighet, penningtvätt och osund konkurrens. För att motverka fusk och brottslighet i arbetslivet krävs åtgärder inom flera områden.

Foto: ABB

En arbetsmarknad i förändring

Arbetslivet förändras och det påverkar såväl arbetsmiljön som matchning och kompetensförsörjning. Regeringen har gjort stora satsningar inom såväl arbetsmarknads- som utbildningspolitiken för att klara de framtida utmaningarna.

Foto: Maskot/Folio.

Den svenska arbetsmarknadsmodellen utvecklas

Regeringen har infört lagändringar för att stärka den svenska modellen och kollektivavtalens ställning. Lex Laval har rivits upp. Den svenska modellen ska fungera även när det gäller skyddet för arbetstagare från andra EU-länder som arbetar tillfälligt i Sverige.

Statsminister Stefan Löfven och arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson vid ett konferensbord.
Statsminister Stefan Löfven och arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson vid ett informellt europeiskt ministermöte om ordning och reda på arbetsmarknaden. Mötet ägde rum i Stockholm, september 2015. Foto: Sören Andersson/Regeringskansliet

Sverige påverkar i EU

Rörlighet ska gå hand i hand med social trygghet, ett högt arbetstagarskydd och goda arbetsvillkor för alla arbetstagare. Regeringen har framgångsrikt verkat för att de sociala frågorna ska få en större roll i EU-samarbetet. Regeringen värnar principen om lika lön för lika arbete enligt tillämpliga lagar och kollektivavtal i arbetslandet.

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Hjälp: få hjälp med filtret

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Innehållstyper
Politiknivå
Områden
Områden
Områden
Statsråd
Statsråd
Statsråd
Departement/Övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Ditt urval

Hittar du inte vad du söker? Sök i allt innehåll.

Sök

Totalt 232 träffar.

Visa som
Antal träffar per sida