Fler möjligheter till praktik

Uppdaterad

För att nyanlända snabbare ska lära sig svenska språket och få kunskaper om svenska arbetsplatser ska regeringen göra särskilda insatser för att få fram fler praktikplatser inom såväl privat som offentlig verksamhet.

Regeringens åtgärder

Regeringen gav i februari 2016 flertalet myndigheter i uppdrag att ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 1 april 2016 – 31 december 2018. Myndigheterna ska gemensamt ta emot i genomsnitt minst 1 000 nyanlända per år. Uppdraget till myndigheterna förlängdes den 19 april 2018 och innebär att myndigheterna fortsatt ska ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2019 och 2020.

Statskontoret ska löpande följa hur arbetet med uppdraget fortskrider. Nästa redovisning från Statskontoret ska presenteras senast den 1 juni 2018. Senast den 1 mars 2021 ska Statskontoret lämna en slutrapport.

Pressmeddelande: Statlig praktik för nyanlända förlängs

Överenskomna insatser med anledning av flyktingkrisen

Regeringen, Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna kom i oktober 2015 överens om insatser för att skapa ordning och reda i mottagandet, en bättre etablering och att dämpa kostnadsökningarna. De åtgärder som överenskommits ska gemensamt följas upp.