Fler skolplatser

Uppdaterad

Friskolor ska ha samma möjligheter som kommunala skolor att ta emot asylsökande och nyanlända elever. Kommuner ska till större del kunna placera elever i andra skolor än de närliggande. Distansstöd för elever på deras modersmål ska utvecklas.

Regeringens åtgärder

Regeringen har i två propositioner föreslagit ändringar i skollagen (2010:800) som rör fler skolplatser. Lagändringarna trädde i kraft den 1 augusti 2016 (Prop. 2015/16:173) och den 1 november 2016 (Prop. 2015/16:184).

Prop. 2015/16:173 Fjärrundervisning och entreprenad – nya möjligheter för undervisning och studiehandledning på modersmål

Prop. 2015/16:184 Fler elever i fler skolor