Försörjningskrav vid anhöriginvandring

Uppdaterad

Undantag från försörjningskrav vid anhöriginvandring för svenska medborgare och för medborgare i annan EES-stat eller Schweiz, samt för dem som bott i Sverige i mer än fyra år tas bort. Ändringen ska gälla nyetablerade relationer.

Regeringens åtgärder

Regeringen har föreslagit längre gående skärpningar i en tillfällig lag (prop. 2015/16:174) som trädde i kraft 20 juli 2016.

Pressmeddelande: Förslag om att tillfälligt begränsa möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige

Prop. 2015/16:174: Förslag om att tillfälligt begränsa möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige

Överenskomna insatser med anledning av flyktingkrisen

Regeringen, Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna kom i oktober 2015 överens om insatser för att skapa ordning och reda i mottagandet, en bättre etablering och att dämpa kostnadsökningarna. De åtgärder som överenskommits ska gemensamt följas upp.