Sverige ska begära att vara med i omfördelningen av migranter enligt RIF-rådets beslut av den 22 september 2015

Uppdaterad

Den 22 september beslutade EU om att tillfälligt omfördela 120 000 personer i behov av skydd, från primärt Italien och Grekland, under två år. Beslutet möjliggör även för andra medlemsstater att bli föremål för omfördelning (sammanlagt 54 000 platser), under vissa förutsättningar och om en akut situation uppstår, det vill säga ett oproportionerligt stort tryck på asylsystemet föreligger.

För att komma i åtnjutande av platser i systemet krävs beslut av rådet.

Syftet med begäran är att sätta tryck bakom principen att alla länder gemensamt ska ta ansvar och hjälpa människor på flykt. Det är viktigt för den europeiska solidariteten att alla länder deltar och genom detta system kommer alla länder att bygga upp ett mottagande och förbättra sin asylprocess. Det förbättrade mottagandet och en rättssäker prövning är en förutsättning för att mottagandet i andra länder ska öka på sikt så att vi kan hjälpa fler människor.

Regeringens åtgärder

Sverige har genom ett regeringsbeslut den 5 november 2015 begärt omfördelning.

Underrättelse enligt rådets beslut (EU) 2015/1601

Överenskomna insatser med anledning av flyktingkrisen

Regeringen, Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna kom i oktober 2015 överens om insatser för att skapa ordning och reda i mottagandet, en bättre etablering och att dämpa kostnadsökningarna. De åtgärder som överenskommits ska gemensamt följas upp.