Lagliga vägar

Uppdaterad

Mottagande av kvotflyktingar utgör en laglig och trygg väg till Sverige och skulle också vara ett sätt att visa solidaritet med överbelastade länder i konflikters närområde. Sverige ska därför successivt öka antalet kvotflyktingar upp till 5000 personer.

En utredning tillsätts om lagliga vägar för att söka asyl i EU. Humanitära visum är ett exempel på en fråga som utredningen ska titta på.

Regeringens åtgärder

Regeringen gav i januari 2016 en särskild utredare i uppdrag att analysera förutsättningarna för att skapa lagliga vägar för att söka asyl i EU. Uppdraget redovisades i december 2017.

Dir. 2016:8 Lagliga vägar för att söka asyl i EU
SOU 2017:103 Lagliga vägar för att söka asyl i EU

Öka antal kvotflyktingar

Regeringen har beslutat om att öka antalet kvotflyktingar till 3 400 personer år 2017 och 5 000 personer per år från 2018 (BP17, UO8).

Prop. 2016/17:1 Budgetpropositionen för 2017

Överenskomna insatser med anledning av flyktingkrisen

Regeringen, Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna kom i oktober 2015 överens om insatser för att skapa ordning och reda i mottagandet, en bättre etablering och att dämpa kostnadsökningarna. De åtgärder som överenskommits ska gemensamt följas upp.