Utvidgning av RUT-avdraget

Uppdaterad

En snabbare etablering på arbetsmarknaden underlättas genom lägre trösklar in på arbetsmarknaden. För att möjliggöra detta utvidgas RUT-avdraget till att också omfatta utökat trädgårdsarbete, flyttjänster och IT-tjänster i hemmet (RIT-avdrag).

Regeringens åtgärder

RUT-avdraget kompletteras med en skattereduktion för vissa trädgårdstjänster, flyttjänster och it-tjänster. Ändringarna trädde i kraft 1 augusti 2016.

Lagrådsremiss: Kompletteringar av RUT-avdraget

Prop. 2015/16:99 Vårändringsbudget för 2016

Överenskomna insatser med anledning av flyktingkrisen

Regeringen, Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna kom i oktober 2015 överens om insatser för att skapa ordning och reda i mottagandet, en bättre etablering och att dämpa kostnadsökningarna. De åtgärder som överenskommits ska gemensamt följas upp.