Händer som håller i varandra
Foto: Regeringskansliet/Shutterstock

Överenskommelser inom sjukvård och omsorg

Sjukvården i Sverige står inför flera utmaningar. Regeringen gör en rad stora satsningar och samarbetar med Sveriges kommuner och regioner (SKR) för att få så bra effekt som möjligt på nationell, regional och lokal nivå.

Aktuellt

Över 34 miljarder kronor till regionerna för läkemedelskostnader

Regeringen har i en överenskommelse med Sveriges kommuner och regioner (SKR) beslutat att fördela drygt 34 miljarder kronor till regionerna för kostnader för läkemedelsförmånen.

Regeringen satsar över 2 miljarder kronor på hälso- och sjukvården genom överenskommelser med SKR

Regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har slutit tre överenskommelser för att stärka och förbättra hälso- och sjukvården i Sverige. Totalt satsar regeringen 2,3 miljarder kronor under 2022 på stärkt cancervård, vård av psykisk ohälsa och sjukvårdens arbete med civilt försvar.

200 miljoner kronor för ökad digitalisering inom äldreomsorgen

Regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har tecknat en överenskommelse om 200 miljoner kronor för att ge kommunerna bättre förutsättningar att utveckla äldreomsorgen med digitalisering under 2022.