Händer som håller i varandra
Foto: Regeringskansliet/Shutterstock

Överenskommelser inom sjukvård och omsorg

Sjukvården i Sverige står inför flera utmaningar. Regeringen gör en rad stora satsningar och samarbetar med Sveriges kommuner och regioner (SKR) för att få så bra effekt som möjligt på nationell, regional och lokal nivå.

  • Miljardsatsning för nära vård

    Regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har ingått en överenskommelse som ska stödja utvecklingen av hälso- och sjukvården, med särskild inriktning på den nära vården. Satsningen omfattar drygt 5,9 miljarder kronor för 2020.

  • Regeringen och SKR överens om förutsättningarna för genomförande av vaccinering

    Regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har slutit en överenskommelse för vaccination mot covid-19. Bland annat innebär överenskommelsen att staten åtar sig att betala för vaccin och vaccinationer medan regionerna ansvarar för att utföra vaccinationerna.

    Det meddelade socialminister Lena Hallengren och Marie Morell, ordförande i Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) sjukvårdsdelegation, på en digital pressträff den 8 december.

Aktuellt

TT

Förstärkta insatser för kvinnors hälsa

Regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har träffat en tilläggsöverenskommelse om förlossningsvård och kvinnors hälsa. Tilläggsöverenskommelsens uppgår till 481 miljoner kronor för 2021.

Rosa märke med texten corona
Regeringens arbete med anledning av nya coronaviruset. Foto: Regeringskansliet

Ökad nationell testning för covid-19, 2020 - Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner

Regeringen godkänner överenskommelsen mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) om ökad nationell testning för covid-19.

Regeringskansliet och SKL:s gemensamma vision för e-hälsa.

Vision e-hälsa 2025

År 2025 ska Sverige vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter i syfte att underlätta för människor att uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd samt utveckla och stärka egna resurser för ökad självständighet och delaktighet i samhällslivet.