Händer som håller i varandra
Foto: Regeringskansliet/Shutterstock

Överenskommelser inom sjukvård och omsorg

Sjukvården i Sverige står inför flera utmaningar. Regeringen gör en rad stora satsningar och samarbetar med Sveriges kommuner och regioner (SKR) för att få så bra effekt som möjligt på nationell, regional och lokal nivå.

  • Regeringen och SKR förlänger överenskommelse om ökad testning och smittspårning

    Sverige behöver även fortsatt kunna upprätthålla en storskalig testning och smittspårning av covid-19 som viktiga verktyg för att bekämpa smittspridningen i landet. Regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har därför kommit överens om att förlänga sin överenskommelse om testning och smittspårning. Den förlängda överenskommelsen gäller för hela 2021 och innebär att staten tar kostnaderna och bidrar genom Folkhälsomyndighetens nationella testkapacitet. Regionerna åtar sig att utföra testningen och smittspårning utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Aktuellt

Rosa märke med texten corona
Regeringens arbete med anledning av nya coronaviruset. Foto: Regeringskansliet

Ökad nationell testning för covid-19, 2020 - Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner

Regeringen godkänner överenskommelsen mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) om ökad nationell testning för covid-19.

Pressmeddelande
Pressmeddelande Illustration: Regeringskansliet

Miljardsatsning för nära vård

Regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har ingått en överenskommelse som ska stödja utvecklingen av hälso- och sjukvården, med särskild inriktning på den nära vården. Satsningen omfattar drygt 5,9 miljarder kronor för 2020.

Regeringskansliet och SKL:s gemensamma vision för e-hälsa.

Vision e-hälsa 2025

År 2025 ska Sverige vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter i syfte att underlätta för människor att uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd samt utveckla och stärka egna resurser för ökad självständighet och delaktighet i samhällslivet.