Händer som håller i varandra
Foto: Regeringskansliet/Shutterstock

Överenskommelser inom sjukvård och omsorg

Sjukvården i Sverige står inför flera utmaningar. Regeringen gör en rad stora satsningar och samarbetar med Sveriges kommuner och regioner (SKR) för att få så bra effekt som möjligt på nationell, regional och lokal nivå.

  • Regeringen och SKR kraftsamlar för tillgänglig vård

    Blodtrycksmätning
    Regeringen satsar 4,7 miljarder kronor för att stärka svensk hälso- och sjukvård under 2020. Jonas Ekströmer/TT

    Svensk hälso- och sjukvård håller hög kvalitet och förtroendet för hälso- och sjukvården är överlag gott. Samtidigt behöver väntetiderna kortas och stora strukturella utmaningar bemötas.

Aktuellt

Pressmeddelande
Pressmeddelande Illustration: Regeringskansliet

Miljardsatsning för nära vård

Regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har ingått en överenskommelse som ska stödja utvecklingen av hälso- och sjukvården, med särskild inriktning på den nära vården. Satsningen omfattar drygt 5,9 miljarder kronor för 2020.

Pressträff med SKR om överenskommelserna
191219 pressträff Regeringskansliet

4,7 miljarder till hälso- och sjukvården

Regeringen satsar 4,7 miljarder kronor för att stärka svensk hälso- och sjukvård under 2020. Det handlar om en uppdaterad kömiljard för ökad tillgänglighet, satsningar på cancervården, förbättrad patientsäkerhet samt ökad tillgänglighet inom mödrahälso- och förlossningsvården. Medlen betalas ut enligt överenskommelser mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Regeringskansliet och SKL:s gemensamma vision för e-hälsa.

Vision e-hälsa 2025

År 2025 ska Sverige vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter i syfte att underlätta för människor att uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd samt utveckla och stärka egna resurser för ökad självständighet och delaktighet i samhällslivet.