Regeringen och SKR kraftsamlar för tillgänglig vård

Publicerad

Svensk hälso- och sjukvård håller hög kvalitet och förtroendet för hälso- och sjukvården är överlag gott. Samtidigt behöver väntetiderna kortas och stora strukturella utmaningar bemötas.

Blodtrycksmätning
Regeringen satsar 4,7 miljarder kronor för att stärka svensk hälso- och sjukvård under 2020. Jonas Ekströmer/TT

Svensk hälso- och sjukvård håller hög kvalitet och förtroendet för hälso- och sjukvården är överlag gott. Samtidigt behöver väntetiderna kortas och stora strukturella utmaningar bemötas. Vårdbehoven växer och det finns ojämlikheter i hälsa, levnadsvanor och livsvillkor beroende på kön och socioekonomisk tillhörighet. För att se till att alla medborgare har god tillgång till bra och likvärdig vård oavsett var i landet man behöver därför vården ställas om. Den nära vården behöver stärkas och den nationellt högspecialiserade vården behöver samlas. För 2020 gör regeringen rekordstora satsningar på omkring 13 miljarder kronor för att stödja utvecklingen av hälso- och sjukvården, bland annat genom överenskommelser med SKR.

- Regeringen gör en historiskt stor satsning för att öka kvaliteten i vården, göra den mer jämlik över landet och korta väntetiderna. Vi vill också verka för bättre förutsättningar för vårdens medarbetare. För att åstadkomma detta behöver stat, regioner och kommuner arbeta åt samma håll, säger socialminister Lena Hallengren.

Regeringen och SKR har gemensamt identifierat ett antal utvecklingsbehov och har tillsammans slutit ett antal överenskommelser för att satsningar på vården ska ske samordnat och få bästa effekt på nationell, regional och kommunal nivå. Överenskommelserna mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) är värdefulla verktyg för att åstadkomma förändring, eftersom de ger möjlighet att gemensamt formulera en vision och långsiktigt styra i den önskvärda riktningen.