Foto: Arnaud Bouissou/SG COP21

Parisavtalet

I december 2015 enades världens länder om ett nytt klimatavtal som binder alla länder och ska börja gälla senast år 2020. Den globala temperaturökningen ska hållas långt under 2 grader och vi ska jobba för att den ska stanna vid 1,5 grader. Avtalet trädde i kraft i november 2016 och nu fortsätter arbetet med att genomföra avtalet. På den här sidan samlar vi all information om regeringens arbete kring Parisavtalet.

Ansvariga statsråd
Per Bolund
Ansvariga departement
Miljö­departementet

Nyheter om Parisavtalet

  • Fem år med Parisavtalet

    Glädje när Parisavtalet antogs den 12 december 2015.
    Glädje när Parisavtalet antogs den 12 december 2015. Foto: UNFCCC/Flickr

    För fem år sedan samlades världens ledare i Paris för att underteckna Parisavtalet – ett historiskt och rättsligt bindande klimatavtal som ska driva på klimatomställningen och skapa en hållbar framtid. Under de fem år som gått har Parisavtalet hjälpt till att förändra hur världen hanterar klimatfrågan. Politiker och företagsledare har vidtagit klimatåtgärder i aldrig tidigare skådad omfattning. Trots detta är de globala utsläppen för höga och vi rör oss mot en global temperaturhöjning på över 3 grader, med oåterkalleliga effekter till följd. Vi står idag vid ett vägskäl mellan två olika globala samhällssystem – ett som fortsatt bygger på fossila bränslen och ett som bygger på hållbara, långsiktigt klimatsmarta lösningar. Möjligheten att nå Parisavtalets mål hänger nu på vilken riktning världens nationer väljer att ta.

  • Sverige lämnar in sin långsiktiga klimatstrategi till FN

    Sverige har lämnat in sin långsiktiga klimatstrategi till FN. Strategin är en del av Sveriges arbete under Parisavtalet och innehåller ambitiösa utsläppsmål och åtgärder som ska driva på klimatomställningen i Sverige i linje med Parisavtalets mål.

Innehåll om Parisavtalet

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 142 träffar.