Reformering av Arbetsförmedlingen

Arbetsmarknadspolitiken ska bidra till en väl fungerande arbetsmarknad. Arbetsförmedlingen behöver på ett mer effektivt sätt än i dag ge stöd till arbetssökande att komma i arbete och möjliggöra för fler arbetsgivare att hitta rätt kompetens. Arbetsförmedlingen och den arbetsmarknadspolitiska verksamheten ska därför reformeras.

Ansvariga statsråd
Eva Nordmark
Ansvariga departement
Arbetsmarknads­departementet

Arbetsförmedlingen

Myndighetens huvudsakliga uppgifter framgår av förordningen (2007:1030) med instruktion för Arbetsförmedlingen.

Innehåll om reformering av Arbetsförmedlingen

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 50 träffar.