Regeringens arbete för ökad cybersäkerhet

Sverige ligger i världstopp när det gäller digitalisering och innovation. Men med digitaliseringens möjligheter ökar också hoten. Sverige utsätts dagligen för cyberattacker som riskerar att skada vårt samhälle och vår demokrati. Flera åtgärder behövs för att förebygga olika typer av cyberhot, riktade mot såväl myndigheter som mot företag och offentlig sektor. Regeringen genomför därför en rad olika åtgärder för att stärka Sveriges cybersäkerhet. Bland annat inrättas ett nationellt cybersäkerhetscenter 2020.

Innehåll om regeringens arbete för ökad cybersäkerhet

Prenumerera

Totalt 12 träffar.