Artikel från Näringsdepartementet

Evenemangsstöd

Publicerad Uppdaterad

Regeringen har beslutat att införa ett nytt ekonomiskt stöd till arrangörer av evenemang som planeras att genomföras under perioden juni-december 2021 men som inte kan genomföras eller måste begränsas i väsentlig stor utsträckning till följd av restriktioner med anledning av spridningen av covid-19. Stödet innebär att staten står för delar av arrangörens ekonomiska risk. Utformningen av evenemangsstödet bygger på ett tillkännagivande från riksdagen och beslut om årets sjätte ändringsbudget.

Evenemangsstödet syftar till att arrangörer av evenemang som kräver framförhållning och medför planeringskostnader ska våga planera för att genomföra evenemang när smittläget tillåter.

Spridningen av sjukdomen covid-19 har inneburit att arrangörer av evenemang har drabbats hårt, eftersom begränsningen i antalet deltagare förhindrar dem att bedriva verksamhet. Det gäller särskilt arrangörer av evenemang som är en allmän sammankomst eller offentlig tillställning enligt ordningslagen, exempelvis kultur- och sportevenemang, mässor, marknader och evenemang inom det civila samhället. Det är mot den bakgrunden som regeringen bedömer, trots att det nu finns en plan för öppnande av samhället, att evenemangsstödet kan vara viktigt för att arrangörer ska våga planera för evenemang.

Stödet avser evenemang som planerats äga rum under perioden juni-december 2021, men som inte kan genomföras eller i väsentlig utsträckning måste begränsas i till följd av spridningen av sjukdomen covid-19. Evenemanget kan antingen arrangeras vid ett tillfälle eller som en sammanhållen serie under en avgränsad tid. Evenemanget ska rikta sig till minst 250 antal deltagare. Vad gäller idrottsevenemang så riktar sig stödet till evenemang utanför idrottsrörelsens ordinarie träningsverksamhet eller tävlingsverksamhet, till exempel motionslopp och cuper.

Stöd kan lämnas för kostnader som är direkt nödvändiga för evenemanget och som har uppstått efter den 1 januari 2021. För att stödet inte ska krocka utifrån ett statsstödsperspektiv kan stöd inte lämnas för fasta kostnader som omfattas av omställningsstödet.

Stöd får lämnas med högst 70 procent av kostnaderna. Per stödmottagare (inte per evenemang) får det sammanlagda stödet uppgå till som mest 17 500 000 kronor med avdrag för vissa andra stöd (i huvudsak hyresstöd och omställningsstöd för juni och juli 2020).

Skatteverket är handläggande myndighet för stödet och kommer att få fatta beslut om bestämmelser kring den praktiska handläggningen av stödet. Från den 10 augusti ska det vara möjligt att elektroniskt registrera evenemang och därefter ansöka om stöd hos Skatteverket.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta Regeringskansliets växel eller mejla registrator.

Samlad information för företagare

På regeringen.se/foretag finns samlad information om de åtgärder regeringen vidtagit för att mildra virusutbrottets konsekvenser för jobb och företag i Sverige.